3 Dec

On 26 November 2020 Dutch daily Het Parool published an opinion piece of Mr George Soros. Ambassador Kocsis requested a possibility to reply which the editorial board declined. Here you can read the Ambassador’s letter (in Dutch original):

In zijn opinieartikel (“De Europese Unie moet Orbán tot de orde roepen”) van 26 november roept de van Hongaarse origine miljardair George Soros Europese leiders op om de lidstaten (Hongarije en Polen) die geen open samenleving willen bouwen streng te straffen. Hoewel dhr. Soros zichzelf graag presenteert als “filantroop”, is het woord “speculant” meer op zijn plaats. Hij werd schathemelrijk door speculatie, schroomde daarbij niet andermans leven te ruïneren en is hij altijd gericht op zijn eigen winst. Zo is bij Hongaren de herinnering hoe hij onze munt en onze grootste bank gewetenloos aanviel tijdens de economische crisis van 2008 nog springlevend. Tot zover “filantroop”.

De verschillen tussen Hongarije en dhr. Soros zijn duidelijk. Hij wil een open, multiculturele samenleving met immigranten, terwijl wij onze nationale identiteit waarin de familie centraal staat willen beschermen. Volgens hem kan een democratie alleen liberaal zijn, terwijl wij vinden dat die ook Christelijk mag zijn. Ten slotte: in tegenstelling tot dhr. Soros, bezit de Hongaarse regering een duidelijk democratisch mandaat, welke nogal sterk is gezien het feit dat de regering de laatste 3 verkiezingen met een 2/3 meerderheid won. Het is dan ook niet verrassend dat dhr. Soros Hongarije blijft belasteren. Zo stelt hij dat dhr. Orbán de grondwet wil wijzigen om “zich te verschansen als minister-president voor het leven” en dat hij “de informatie controleert die de mensen krijgen”. Met alle respect: gelooft iemand echt deze onzin?

Over één punt zijn dhr. Soros en ik het eens: Hongarije en Polen verzetten zich inderdaad “met hand en tand tegen de rechtsstatelijke voorwaarden die de EU in opdracht van het Europees Parlement heeft vastgesteld”. De reden daarvoor is echter heel simpel: deze voorwaarden druisen in tegen het akkoord dat was bereikt tijdens de Europese Raad van afgelopen juli. Dat er nog geen overeenstemming over de nieuwe begroting is bereikt is de verantwoordelijkheid van degenen die van dat eerdere akkoord afwijken. Het Hongaars standpunt is vanaf het begin duidelijk geweest. De nieuw voorgestelde conditionaliteit omzeilt het Verdrag, gebruikt vage definities zonder duidelijke criteria voor het opleggen van sancties en geeft geen echte procedurele garanties. Hongarije heeft altijd gehandeld op basis van loyale samenwerking en solidariteit, en zal dat blijven doen, om de noodzakelijke financiële middelen zo spoedig mogelijk voor elke lidstaat beschikbaar te maken. Als de Europese Raad besluit om de rechtsstaat te koppelen aan de financiële belangen van de Unie, dan zouden we daartoe een intergouvernementele conferentie bijeen moeten roepen om te onderhandelen over de wijzigingen van de Verdragen die daarvoor noodzakelijk zijn.  

De Hongaarse bevolking weet heel goed wat het betekent om in een rechtsstaat te leven. Wij vochten voor onze vrijheid, we vochten voor onze fundamentele rechten en we vochten om te leven in die rechtsstaat. En dus hebben wij geen behoefte aan lessen over rechtsstatelijkheid van dhr. Soros. Of van wie dan ook. 

András Kocsis
Ambassadeur van Hongarije in Nederland