22 Oct

On 19 October 2020 Dutch daily Het Financieele Dagblad published an opinion piece accompanied with a middle finger on Hungary’s flag. Ambassador Kocsis requested a possibility to reply which the editorial board declined. Here you can read the Ambassador’s letter (in Dutch original):

 

Het simplificeren van het Europese debat met middelvingers op nationale vlaggen, zoals de afbeelding bij het opiniestuk van Mevrouw de Vries van 19 oktober, is niet alleen een schande, maar laat ook het complete gebrek aan begrip zien.

West-Europese politici en opiniemakers presenteren de EU-fondsen graag als een liefdadigheidsdonatie van de netto-betalende landen aan de minder welvarende EU-lidstaten. Dit is feitelijk onjuist. Deze fondsen zijn in de jaren ‘70 in het leven geroepen om de verschillen in economische ontwikkeling tussen EU-lidstaten te overwinnen. Dit is belangrijk voor de Europese interne markt. In ruil voor de Cohesiefondsen openden de minder ontwikkelde lidstaten hun markten voor bedrijven van alle andere Europese lidstaten. Westerse bedrijven hebben rijkelijk geprofiteerd van deze deal waarmee zij toegang kregen tot nieuwe markten en nieuwe bronnen van hoogwaardige arbeid. En een groot deel van elke euro die de EU aan deze lidstaten geeft komt uiteindelijk weer terug in West-Europa.

In de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting en het herstelfonds chanteren wij niemand. Integendeel. In juli 2020 bereikte de Europese Raad overeenstemming over een mechanisme om de begroting te beschermen en dus de rechtstaat te versterken. Helaas proberen sommige lidstaten en het Europees Parlement de conclusies van de Europese Raad van juli te heropenen, waarmee zij de goedkeuring van het wetgevingspakket in gevaar brengen. Zij die nooit echt het economisch herstel van Europa steunden, eisen nu een rechtsstatelijkheidsconditionaliteit, welke niet voorkomt in de Europese Raadsconclusies, als voorwendsel om de overeenkomst te ontmantelen. De totstandbrenging van aanvullende rechtsstatelijke mechanismen vereist de wijziging van de Europese Verdragen met een consensus van de lidstaten. Hongarije staat ervoor open dergelijke initiatieven te bespreken. Echter, het risico dat de EU-meerjarenbegroting en herstelfonds worden gegijzeld door pogingen de Europese Verdragen te omzeilen moet worden voorkomen. Het standpunt van Hongarije is duidelijk: vanuit Europese solidariteit steunen we alle inspanningen die nodig zijn om de EU-meerjarenbegroting en het herstelfonds op 1 januari 2021 in werking te laten treden, zodat bijstand kan worden verleend aan de lidstaten die dat het meest nodig hebben.

Bovendien moeten we begrijpen dat de hoofdoorzaak van het conflict tussen Hongarije en onze Europese partners niet de rechtsstaat is, maar voortkomt uit het ideologische conflict tussen liberale versus christendemocratie. Onze patriottische overheid staat pal voor nationale soevereiniteit, gebaseerd op christelijke waarden, waar in plaats van migratie juist de familie centraal staat. Dit is uiteraard te overweldigend voor de notoir intolerante liberale elite en daarmee is Hongarije al langere tijd het kwaad van het mainstream West-Europese discours. Ik doel hier op onder andere de gebruikelijke semi-autoritaire of ergere beschuldigingen. De komende dagen vieren Hongaren het jubileum van de opstand van 1956 tegen de Sovjet-Unie. We vochten voor onze vrijheid, we vochten voor onze fundamentele rechten en we vochten om te leven in een rechtstaat. Ik ben blij om u te kunnen melden dat Hongarije een robuuste, gezonde democratie is met democratische verkiezingen, ook al is mevrouw de Vries niet blij met de uitkomsten ervan.

Eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. De waarden van Artikel 2 van het Verdrag van de Europese Unie, waar onze criticasters met regelmaat naar verwijzen, zijn ook onze waarden. Wij zijn toegewijd deze te behouden en te beschermen. Tegelijkertijd moeten wij Artikel 4 van hetzelfde Verdrag ook niet vergeten: “De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de lidstaten voor de Verdragen, alsmede hun nationale identiteit die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren.” De EU is verenigd in verscheidenheid, maar onze gezamenlijke waarden worden als politiek instrument gebruikt. In plaats van eenheid te smeden, bevorderen ze daarmee verdeeldheid.

 

András Kocsis

Ambassadeur van Hongarije in Nederland