22 Jun

TPO.nl published the op-ed of Ambassador András Kocsis on 22 June 2021. You can read the original Dutch text here:

"Alwéér is er een goed georganiseerde hysterie rond Hongarije. Zoals een jaar geleden, toen de Hongaarse regering brede steun van het parlement kreeg om de pandemie te bestrijden, en Hongarije al snel als dictatuur werd bestempeld ook door landen die zelf géén echte wettelijke basis hadden voor de

maatregelen die zij introduceerden. Toen de regering haar volmacht naar behoren teruggaf, bleven de
rechtsstatelijkheidskrijgers echter stil. Nu enige tijd is verstreken blijkt dat Hongarije dankzij de door de
regering genomen maatregelen een maand of twee voorloopt op West Europa als het gaat om het
heropenen van de samenleving.

De huidige linkse campagne tegen Hongarije gaat over een wet om pedofielen zwaar te bestraffen en onze kinderen te beschermen. Er staat geen enkel punt in deze wetgeving dat in strijd is met welke Europese wet dan ook. Hij verkondigt simpelweg dat alleen ouders kunnen beslissen over de seksuele vorming van hun kinderen. De wet is op geen enkele manier van toepassing op de levens en seksuele handelingen van volwassenen. In Hongarije mogen volwassenen namelijk zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten.

Ja, de wet verbiedt het vertonen en promoten van homoseksualiteit en geslachtsverandering aan
minderjarigen. Wij denken dat het nodig is om kinderen bij hun seksuele vorming te beschermen en
geloven dat bepaalde onderwerpen, ten behoeve van de gezonde psychologische en mentale ontwikkeling van het kind, pas op een passende leeftijd geïntroduceerd zouden moeten worden.

Elk kind heeft recht op de bescherming en zorg die nodig is voor zijn of haar fysieke, mentale en morele
ontwikkeling dit is vastgelegd in de Hongaarse grondwet. Deze verzekert het kind ook van het recht om
bij de geboorte in overeenstemming met zijn of haar biologische geslacht geïdentificeerd te worden en van
een opvoeding die gebaseerd is op Hongarije’s constitutionele identiteit en christelijke cultuur.

Tegelijkertijd, en dit is iets wat onze critici u niet vertellen, zullen dankzij de nieuwe wet de Hongaarse
strafw etten strenger worden voor zedendelinquenten, met hogere straffen en zonder verjaringstermijn voor de meest ernstige misdaden. Bovendien zal een lijst van pedoseksuele delinquenten in het leven worden geroepen om te voorkomen dat zij banen kunnen krijgen w aar zij in aanraking met kinderen zouden komen. Hoewel pedofielen in Nederland hun eigen partij hebben om hun ziekelijke ideeën te promoten, vinden wij dat deze seksuele roofdieren zwaar bestraft moeten worden.

Waarom altijd Hongarije, vraagt u zich well icht af. Nou, het is simpel. Wij gaan tegen de liberale
mainstream in en zijn toch economisch succesvol. Het hedendaags liberalisme draait om intolerantie, deze mainstream wil een hegemonie van opinie in plaats van een pluralisme aan ideeën. Westerse Europeanen willen leven in een postnationale en post christelijke wereld. Wij respecteren die keuze. Maar zij willen meer dan dat: zij willen dat wij ook zo gaan leven. Het debat over de toekomst van Europa dat wil zeggen, onze kinderen is begonnen. Wij zijn er klaar voor.

András Kocsis 
Ambassadeur van Hongarije"