I. Születés anyakönyvezése

A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:
 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermeknek
A házasság magyarországi anyakönyvezésére, apasági nyilatkozat megtételére illetve útlevél kérelem benyújtására vonatkozóan kérjük olvassa el a honlap megfelelő oldalait.
 
A születés hazai anyakönyvezése kérelem benyújtása
A kérelmet személyesen lehet benyújtani, kiskorút érintő eljáráshoz mindkét szülőnek jelen kell lennie. A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az ügyintézés a benyújtást követően legalább négy-öt hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. A négy-öt hónap csak az anyakönyvezésre vonatkozik. A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevél kérelem alapján az útlevél 4-6 hét alatt elkészül és érkezik meg a konzulátusra. A születés hazai anyakönyvezése eljáráshoz a következők szükségesek:
 • Eredeti nemzetközi (angol, német, francia nyelvű) születési anyakönyvi kivonat (uittreksel uit de geboorteregister) Apostille hitelesítéssel vagy a leírtaktól eltérő nyelvű születési anyakönyvi kivonat Apostille hitelesítéssel és hiteles magyar fordítással. A kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál, elkészíttetett vagy hites hollandiai fordító NGTV által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a direkt fordítás fogadható el, ún. köztes fordítással készült okirat nem (pl. arabról hollandra, majd hollandról magyarra fordított dokumentumok nem elfogadhatók). Az anyakönyvi kivonatot az önkormányzatnál (gemeentenél), az Apostille hitelesítést a bíróságok (rechtspraak) ügyfélszolgálati irodáiban lehet beszerezni.
 • Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva
 • A személyazonosság igazolására eredeti okmányok (útlevél, személyazonosító igazolvány ill. EU-n kívüli állampolgárnak tartózkodási engedély)
 • Magyar állampolgárságú szülő(k) eredeti lakcímkártyája
 • Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez az anyakönyvezési eljárással egyidejűleg kötelező
  • Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként-Amennyiben mindkét szülő Magyarországon élő magyar állampolgár a gyermeket is magyar címre kell bejelenteni. „Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt a gyermek adataival kell kitölteni. 
  • Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha az egyik szülőnek nincs magyarországi címe (a lakcímkártyán“ külföldi cím” szerepel, vagy az egyik szülő nem magyar állampolgár). Ha a nyilvántartásba vételt külföldön élő magyar állampolgárként kérik, úgy arról az anyakönyvezési kérelem nyomtatvány VI. pontjában kell nyilatkozni. Az anyakönyvezési eljárás ingyenes. Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele szükséges.
    
Családi jogállás tisztázásához
 • Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy 
 • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy
 • Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (részletes leírás a házasság anyakönyvezése menüpontban
   

II. Teljes hatályú apasági nyilatkozat
1. A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. Erről részletesen a születés magyarországi anyakönyvezése résznél olvashat.
2. Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie (A holland önkormányzatnál tett apasági elismerés a hazai eljáráshoz nem megfelelő).
3. A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, előzetes időpont foglalás alapján, semmilyen más megoldás nem lehetséges. Amennyiben az apai elismerő nyilatkozat megtételére önállóan kerül sor (tehát anyakönyvezéstől függetlenül), úgy az Időpont Foglalási Rendszerben az „apai elismerő nyilatkozat ” ügycsoportot kell kiválasztani. 

Ha az apai elismerő nyilatkozatot a születés anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg kívánják megtenni, úgy arra nem kell külön időpont, hanem a honlapunkon a „születés anyakönyvezése” résznél leírtak szerint kell időpontot foglalni és eljárni, illetve az ott leírtak szerint kell a "gyorsított" anyakönyvezéshez is a nyilatkozatot megtenni.
 
4. Az apai elismerő nyilatkozat megtételének feltételei:
 • Mindkét szülő személyes jelenléte
 • Szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása (útlevél vagy személyi igazolvány (ID), lehetőség szerint tartózkodási engedély
 • Kitöltött adatlap (a lap alján letölthető) – Figyelem! Az adatlapot töltsék ki, de ne írják alá, mert arra a konzulátuson személyesen kerül majd sor!
 • Gyermek eredeti nemzetközi születési anyakönyvi kivonata Apostille hitelesítéssel ellátva
 • Ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról
 • Eljárási díj befizetése – az eljárási díj összegét a honlapunkon a "Konzuli díjak" címszó alatt találja meg;
 • Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének szintén jelen kell lennie. Az apának több, mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél
   

II. Házasság és válás magyarországi anyakönyvezése
Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát/ válását Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A házasságkötés szabályai országonként változnak, ezért aki külföldön tervez házasságot kötni, az adott ország hatóságaitól kaphat pontos tájékoztatást a feltételekről, a szükséges dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). Célszerű megismerkedni a helyi családjogi szabályokkal, szokásokkal, hagyományokkal, melyek jelentősen eltérhetnek az itthoniaktól. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén házasság nem köthető!

1. Házasság magyarországi anyakönyvezése
A. Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.  A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie. Az ügyintézés a kérelem beadását  követően átlagosan 4-6 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe. Szükséges dokumentumok:

 • Eredeti nemzetközi (holland, angol, német, francia nyelvű) házassági anyakönyvi kivonat (uittreksel uit het huwelijksregister) Apostille hitelesítéssel vagy a leírtaktól eltérő nyelvű házassági anyakönyvi kivonat Apostille hitelesítéssel és hiteles magyar fordítással. A kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál, elkészíttetett vagy hites hollandiai fordító által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a direkt fordítás fogadható el, ún. köztes fordítással készült okirat nem (pl. arabról hollandra, majd hollandról magyarra fordított dokumentumok nem elfogadhatók). Az anyakönyvi kivonatot az önkormányzatnál (gemeente-nél), az Apostille hitelesítést a bíróságok (rechtspraak) ügyfélszolgálati irodáiban lehet beszerezni.
 • Személyazonosságot igazoló okmányok (útlevél, személyi igazolvány/ID ill. EU-n kívüli  állampolgárnak tartózkodási engedély)
 • Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva
 • A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok (házassági anyakönyvi kivonat a válás bejegyzésével, magyar végzés a házasság felbontásáról, magyar családi állapot igazolás, illetve az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata). Ezeket az iratokat a magyar házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére. A külföldi, EU-n kívüli állampolgárságú házastárs házasságkötést megelőző családi állapot igazolását is kérheti a későbbiekben az anyakönyvi hatóság.
   
2. Válás magyarországi anyakönyvezése
A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel: ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy a házasságot is kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:
 • Személyazonosság igazolására alkalmas okmány (útlevél, személyazonosító igazolvány tartózkodási engedély)
 • Magyar házassági anyakönyvi kivonat (eredeti vagy másolat)
 • Adatlap külföldön történt válás hazai anyakönyvezéséhez, kitöltve de nem aláírva
 • Válásra vonatkozó eredeti (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat; "Beschikking", Apostille hitelesítéssel (rechtbank) és hites fordítással.
 • Figyelem! Ha a válási okirat nem angol, német vagy francia nyelven készült, kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál fordítása, vagy az adott nyelvterületen működő hites fordítók általi fordítás fogadható el. (NGTV). Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy csak a direkt fordítás fogadható el, ún. köztes fordítással készült okirat nem (pl. arabról hollandra, majd hollandról magyarra fordított dokumentumok nem elfogadhatók)
 •  Brüsszel II. határozat. A 2004. május 1. utáni válás esetében a házasságot felbontó bírósági határozaton kívül feltétlenül kérjük csatolni az illetékes holland hatóság igazolását is, az ún. Brüsszel II határozatot a határozat holland elnevezése: Certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken, bedoeling artikel 39 (1). A határozat száma és fellelhetősége: L338/16 NL publicatieblad van Europese Unie 23.12.2003. Ezt a dokumentumot Apostille hitelesítéssel el kell láttatni (rechtbank ügyfélszolgálati irodába) de fordíttatni nem kell a további magyarországi ügyintézéshez.
 
III. Haláleset hazai anyakönyvezése
Szükséges: eredeti nemzetközi (holland, angol, német, francia nyelvű) halotti anyakönyvi kivonat (uittreksel uit de overlijdensregister ) Apostille hitelesítéssel vagy a leírtaktól eltérő nyelvű halotti anyakönyvi kivonat Apostille hitelesítéssel és hiteles magyar fordítással. Az anyakönyvi kivonatot az önkormányzatnál (gemeente-nél), az Apostille hitelesítést a bíróságok (rechtspraak) ügyfélszolgálati irodáiban lehet beszerezni
 • Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány) 
 • Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata, ha rendelkezésre áll
 • A kérelemező személyazonosságot igazoló okmánya, (útlevél, személyi igazolvány/ID ill. EU-n kívüli  állampolgárnak tartózkodási engedély)
 • Adatlap a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva