Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése

Az elhunyt hozzátartozója személyesen kérelmezheti, 'Anyakönyvezés (haláleset)' ügytípus foglalásával. Az eljárás díjmentes,

 

Szükséges dokumentumok:

  • Eredeti, nemzetközi (angol, német vagy francia nyelvűhalotti anyakönyvi kivonat (internationele uittreksel uit de overlijdensregister). Az anyakönyvi kivonatot az önkormányzatnál (gemeente) lehet beszerezni. A leírtaktól eltérő nyelvű halotti anyakönyvi kivonathoz hiteles magyar nyelvű fordítást kell beszerezni;
  • Kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya, (útlevél, személyi igazolvány/ID ill. EU-n kívüli  állampolgárnak tartózkodási engedély;
  • Adatlap a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva;
  • Az elhunyt összes rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya (például útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, születési és házassági anyakönyvi kivonat, TB kártya, adókártya).

Az anyakönyvezést követően nemzetközileg is elfogadott halotti anyakönyvi kivonatot állítunk ki, amit postán továbbítunk a megadott hollandiai címre vagy személyesen veheti fel a kérelmező a konzulátuson.

 

Adatlap haláleset anyakönyvezéséhez