Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 

  • Eredeti, nemzetközi (angol, német vagy francia nyelvű) halotti anyakönyvi kivonat (internationele uittreksel uit de overlijdensregister). Az anyakönyvi kivonatot az önkormányzatnál (gemeentenél) lehet beszerezni. A leírtaktól eltérő nyelvű halotti anyakönyvi kivonathoz hiteles magyar nyelvű fordítást kell beszerezni.
  •  Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)
  •  Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata, ha rendelkezésre áll
  •  A kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya, (útlevél, személyi igazolvány/ID ill. EU-n kívüli  állampolgárnak tartózkodási engedély)
  •  Adatlap a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva
  •  Az elhunyt összes rendelkezésre álló, magyarországi hatóság által kiállított okmánya (pl.: útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, születési és házassági anyakönyvi kivonat, TB kártya, adókártya)

 

Adatlap haláleset anyakönyvezéséhez