Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok

           Eredeti nemzetközi (holland, angol, német, francia nyelvű) halotti anyakönyvi kivonat (internationele uittreksel uit de overlijdensregister )  Az anyakönyvi kivonatot az önkormányzatnál (gemeente-nél) beszerezni. A leírtaktól eltérő nyelvű halotti anyakönyvi kivonat  hiteles magyar fordítással.

  •  Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)
  •  Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata, ha rendelkezésre áll
  •  A kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya, (útlevél, személyi igazolvány/ID ill. EU-n kívüli  állampolgárnak tartózkodási engedély)
  •  Adatlap a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva
  •  Az elhunyt összes rendelkezésre álló, magyarországi hatóság által kiállított okmánya (pl.: útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, születési és házassági anyakönyvi kivonat, TB kártya, adókártya)

Adatlap haláleset anyakönyvezéséhez