Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése

Az elhunyt hozzátartozója személyesen kérelmezheti, 'Anyakönyvezés (haláleset)' ügytípus foglalásával. Az eljárás díjmentes,

Szükséges dokumentumok:

  • VÁLTOZÁS! 2024. március 15-től! Eredeti halotti anyakönyvi kivonat (internationele uittreksel uit de overlijdensregister) az arra illetékes holland hatóság által kiállított többnyelvű formanyomtatvánnyal (meertalig modelformulier vertaalhulp) vagy hiteles magyar fordítással ellátva!
  • Kérelmező személyazonosságot igazoló okmánya, (útlevél, személyi igazolvány/ID ill. EU-n kívüli  állampolgárnak tartózkodási engedély;
  • Adatlap a külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva;
  • Az elhunyt összes rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya (például útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, születési és házassági anyakönyvi kivonat, TB kártya, adókártya).

Az anyakönyvezést követően többnyelvű halotti anyakönyvi kivonatot állítunk ki, amit postán továbbítunk a megadott hollandiai címre vagy személyesen veheti fel a kérelmező a konzulátuson.

Adatlap haláleset anyakönyvezéséhez