I. Születés anyakönyvezése

 

A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:  "Anyakönyvezés összetett" menüpont választásával

 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermeknek (részletek külön menüpontban, 6 év alatt fénykép szükséges)
 • Nyilvántartásba vétel (személyi szám, lakcímkártya)

A házasság magyarországi anyakönyvezésére, illetve útlevélkérelem benyújtására vonatkozóan kérjük, olvassa el a honlap megfelelő oldalait.

 

A születés hazai anyakönyvezése kérelem benyújtása
A kérelmet személyesen lehet benyújtani, kiskorút érintő eljáráshoz főszabályként mindkét szülőnek személyesen hozzá kell járulnia. Amennyiben az egyik szülő semmilyen körülmények között nem tud személyesen jelen lenni a kérelem beadásakor, abban az esetben kérjük jelezzék e-mailben (consulate.hga@mfa.gov.hu) további egyeztetés céljából.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az elbírálás határidejére vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevélkérelem alapján az útlevél 4-6 hét alatt elkészül és érkezik meg a konzulátusra. Az útlevélkérelemhez 6 éves kor alatt hivatalos fényképész által készített pasfoto is szükséges.

 

A születés hazai anyakönyvezése eljáráshoz a következők szükségesek:

 • Eredeti nemzetközi (angol, német, francia nyelvű) születési anyakönyvi kivonat (uittreksel uit de geboorteregister), melyet az önkormányzatnál (gemeentenél) lehet beszerezni;
 • A személyazonosság igazolására eredeti okmányok útlevél, személyazonosító igazolvány ;
 • Magyar állampolgárságú szülő(k) eredeti lakcímkártyája (amennyiben rendelkezésre áll).
 • Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva (lap alján található)

 

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes. Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell (€ 35), amennyiben annak megtétele szükséges.

 

II. Családi jogállás tisztázása

 • Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy
 • Amennyiben a szülők nem kötöttek házasságot és a magyar jogszabályok szerint más személyt sem tekintünk a gyermek apjának, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat nyomtatvány kitöltve, de nem aláírva
 • Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell - részletes leírás a házasság anyakönyvezése menüpontban)

Amennyiben a születendő vagy megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie (függetlenül attól, hogy a holland hatóságnál elismerte-e a gyermeket vagy sem). A kérelem benyújtására kizárólag személyesen, előzetes időpont foglalás alapján van lehetőség. Amennyiben az apai elismerő nyilatkozat megtételére külön, már anyakönyvezett gyermekre vonatkozóan kerül sor (tehát anyakönyvezéstől függetlenül), úgy az KonzInfo Időpontfoglaló rendszerben az „apai elismerő nyilatkozat ” ügytípust kell kiválasztani.

 Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

 •  Amennyiben a születendő vagy megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie ( függetlenül attól, hogy a holland hatóságnál elismerte-e a gyermeket vagy sem). A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, előzetes időpont foglalás alapján, semmilyen más megoldás nem lehetséges. Amennyiben az apai elismerő nyilatkozat megtételére külön, már anyakönyvezett gyermekre vonatkozóan kerül sor (tehát anyakönyvezéstől függetlenül), úgy az Időpont Foglalási Rendszerben az „apai elismerő nyilatkozat ” ügycsoportot kell kiválasztani.

 

Az apai elismerő nyilatkozat megtételének feltételei:

 • Mindkét szülő személyes jelenléte
 • Szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása (útlevél vagy személyi igazolvány (ID)
 • Kitöltött adatlap (a lap alján letölthető) – Figyelem! Az adatlapot töltsék ki, de ne írják alá, mert arra a konzulátuson személyesen kerül majd sor!
 • Gyermek eredeti nemzetközi (angol, francia vagy német nyelvű) születési anyakönyvi kivonata 
 • Ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról
 • Ha az anya özvegy, csatolni kell az ennek igazolására szolgáló halotti anyakönyvi kivonatot
 • Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének szintén jelen kell lennie. Az apának legalább 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél

 

III. Nyilvántartásba vétel

A nyilvántartásba vételi eljárás során a gyermek személyes adatai bekerülnek a magyar adatnyilvántartásba, jogosulttá válik személyazonosító számra, társadalombiztosítási számra és adószámra. Minden esetben meg kell, hogy egyezzen a gyermek bejelentett lakcíme legalább az egyik szülő lakcímével.

 •  Nyilvántartásba vétel Magyarországon élő magyar állampolgárként: Amennyiben mindkét szülő Magyarországon élő magyar állampolgár, a gyermeket is magyar lakcímre kell bejelenteni. „Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt a gyermek adataival kell kitölteni. 
 • Nyilvántartásba vétel külföldön élő magyar állampolgárként: ez a lehetőség akkor választható, ha az egyik szülőnek nincs magyarországi címe (a lakcímkártyán“ külföldi cím” szerepel, vagy nem magyar állampolgár). Ha a nyilvántartásba vételt külföldön élő magyar állampolgárként kérik, úgy arról az anyakönyvezési kérelemmel egyidőben kell nyilatkozni (az adatlap 5. oldalának kitöltésével)

 

Adatlap születés anyakönyvezéséhez

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról

Nyilvántartásba vétel magyar lakcímmel

Nyilvántartásba vétel külföldi lakcímmel