I. Születés anyakönyvezése
A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 • Apai elismerő nyilatkozat megtétele
 • Házasság magyarországi anyakönyvezése
 • Útlevél igény benyújtása a gyermeknek

A házasság magyarországi anyakönyvezésére,  illetve útlevél kérelem benyújtására vonatkozóan kérjük, olvassa el a honlap megfelelő oldalait.

A születés hazai anyakönyvezése kérelem benyújtása
A kérelmet személyesen lehet benyújtani, kiskorút érintő eljáráshoz mindkét szülőnek hozzá kell járulnia. Amennyiben az egyik szülő nem tud személyesen jelen lenni a kérelem beadásakor, abban az esetben a másik szülőnek – csakúgy, mint az úti okmány iránti kérelem benyújtásánál – ahhoz hozzá kell járulnia közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban.

A távol lévő szülőnek ezen kívül nyilatkoznia kell

 • A gyermek kérelmezendő nevéről,
 • A gyermek lakcíméről az alábbiak szerint:
 1. Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként- Amennyiben mindkét szülő Magyarországon élő magyar állampolgár a gyermeket is magyar címre kell bejelenteni. „Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt a gyermek adataival kell kitölteni.
 2. Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha az egyik szülőnek nincs magyarországi címe (a lakcímkártyán“ külföldi cím” szerepel, vagy az egyik szülő nem magyar állampolgár). Ha a nyilvántartásba vételt külföldön élő magyar állampolgárként kérik, úgy arról az anyakönyvezési kérelem nyomtatvány VI. pontjában kell nyilatkozni.
 • A gyermek állampolgárságáról (rendelkezik-e a magyaron kívül másik állampolgársággal)
 • Arról, hogy a szülők adatai örökbefogadás útján kerültek-e be bejegyzésre,
 • Reprodukciós eljárásból származik-e a gyermek, illetve
 • Béranya közreműködött-e a születésben

 A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az elbírálás határidejére vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevél kérelem alapján az útlevél 4-6 hét alatt elkészül és érkezik meg a konzulátusra.

A születés hazai anyakönyvezése eljáráshoz a következők szükségesek:

 • Eredeti nemzetközi (angol, német, francia nyelvű) születési anyakönyvi kivonat (uittreksel uit de geboorteregister) Apostille hitelesítéssel vagy a leírtaktól eltérő nyelvű születési anyakönyvi kivonat Apostille hitelesítéssel és hiteles magyar fordítással. A kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál, elkészíttetett vagy hites hollandiai fordító NGTV által készített, az illetékes magyar nagykövetség által hitelesített fordítást is csatolni kell. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a direkt fordítás fogadható el, ún. köztes fordítással készült okirat nem (pl. arabról hollandra, majd hollandról magyarra fordított dokumentumok nem elfogadhatók). Az anyakönyvi kivonatot az önkormányzatnál (gemeentenél), az Apostille hitelesítést a bíróságok (rechtspraak) ügyfélszolgálati irodáiban lehet beszerezni.
 • Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva
 • A személyazonosság igazolására eredeti okmányok (útlevél, személyazonosító igazolvány
 • Magyar állampolgárságú szülő(k) eredeti lakcímkártyája (amennyiben rendelkezésre áll)

Az anyakönyvezési eljárás ingyenes. Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele szükséges.

Családi jogállás tisztázásához

 • Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy
 • Amennyiben a szülők nem kötöttek házasságot és a magyar jogszabályok szerint más személyt sem tekintünk a gyermek apjának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
 • Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (részletes leírás a házasság anyakönyvezése menüpontban

II. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

 1.  Amennyiben a születendő vagy megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, előzetes időpont foglalás alapján, semmilyen más megoldás nem lehetséges. Amennyiben az apai elismerő nyilatkozat megtételére önállóan kerül sor (tehát anyakönyvezéstől függetlenül), úgy az Időpont Foglalási Rendszerben az „apai elismerő nyilatkozat ” ügycsoportot kell kiválasztani.
 2. Ha az apai elismerő nyilatkozatot a születés anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg kívánják megtenni, úgy arra nem kell külön időpont, hanem a honlapunkon a „születés anyakönyvezése” résznél leírtak szerint kell időpontot foglalni és eljárni.

Az apai elismerő nyilatkozat megtételének feltételei:

 • Mindkét szülő személyes jelenléte
 • Szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása (útlevél vagy személyi igazolvány (ID)
 • Kitöltött adatlap (a lap alján letölthető) – Figyelem! Az adatlapot töltsék ki, de ne írják alá, mert arra a konzulátuson személyesen kerül majd sor!
 • Gyermek eredeti nemzetközi (angol, francia, német nyelvű) születési anyakönyvi kivonata Apostille hitelesítéssel ellátva
 • Ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról
 • Ha az anya özvegy csatolni kell az ennek igazolására szolgáló halotti anyakönyvi kivonatot
 • Eljárási díj befizetése – az eljárási díj összegét a honlapunkon a "Konzuli díjak" címszó alatt találja meg;
 • Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének szintén jelen kell lennie. Az apának több, mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél

Nyomtatványok