Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát / bejegyzett élettársi kapcsolatát / válását Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

A házasságkötés szabályai országonként változnak, ezért aki külföldön tervez házasságot kötni, az adott ország hatóságaitól kaphat pontos tájékoztatást a feltételekről, a szükséges dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). Célszerű megismerkedni a helyi családjogi szabályokkal, szokásokkal, hagyományokkal, melyek jelentősen eltérhetnek a Magyarországon megszokottaktól.

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat nem köthető!

1. Házasság magyarországi anyakönyvezése

 • Mindkét fél személyes jelenlétében, 'Anyakönyvezés (házasság/BÉT)' időpont foglalással, az eljárás díjmentes.

Szükséges dokumentumok:

 • VÁLTOZÁS! 2024. március 15-től! Eredeti házassági anyakönyvi kivonat (uittreksel uit het huwelijksregister'az arra illetékes holland hatóság (az önkormányzat (gemeente)) által kiállított többnyelvű formanyomtatvánnyal (meertalig modelformulier vertaalhulp) vagy hiteles magyar fordítással ellátva!
 • Személyazonosságot igazoló okmányok (útlevél, személyi igazolvány);
 • Adatlap a külföldön kötött házasság vagy külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva;
 • A házasság anyakönyvezése során a magyar fél választhat házassági nevet a magyar jogszabályok adta lehetőségek közül;
 • A házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok (házassági anyakönyvi kivonat a válás bejegyzésével, magyar végzés a házasság felbontásáról, magyar családi állapot igazolás, illetve az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata). Ezeket az iratokat a magyar házastársra vonatkozóan kell benyújtani. A külföldi, EU-n kívüli állampolgárságú házastárs házasságkötést megelőző családi állapot igazolását is kérheti a későbbiekben az anyakönyvi hatóság. A visszaélések elkerülése érdekében – a hazai anyakönyvezés során a hatóság abban az esetben kér „nőtlenségi igazolást”, ha a férj olyan államnak az állampolgára, ahol a többnejűség megengedett.

Adatlap házasság anyakönyvezéséhez

Az anyakönyvezést követően nemzetközileg is elfogadott házassági anyakönyvi kivonatot állítunk ki, amit postán továbbítunk hollandiai címre vagy személyesen veheti fel a kérelmező a konzulátuson.

2. Válás magyarországi anyakönyvezése

 • Személyes jelenléttel, 'Anyakönyvezés (válás)' időpont foglalással, az eljárás  díjmentes.

A Magyarországon kötött és külföldön felbontott házasság magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

 • Adatlap a külföldön történt válás hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva;
 • Személyazonosságot igazoló okmányok (útlevél, személyi igazolvány);
 • Magyar házassági anyakönyvi kivonat (eredeti vagy másolat);
 • Brüsszel IIa. rendelet (a 2004. május 1. utáni válás esetében) holland elnevezése: Certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken, bedoeling artikel 39 (1). A határozat száma és fellelhetősége: L338/16 NL publicatieblad van Europese Unie 23.12.2003. (ügyvédtől ill. bíróságtól lehet beszerezni) fordítás nem szükséges;
 • Válásra vonatkozó eredeti (és jogerőre emelkedést kimondóholland bírósági határozat; "Beschikking",  hiteles fordítássalhttps://www.ngtv.nl/.

Adatlap válás anyakönyvezéséhez

FIGYELEM: A válási végzés kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál készített hiteles fordítással, vagy az adott nyelvterületen működő hiteles fordítók általi fordítással fogadható el. Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy csak direkt fordítás fogadható el, ún. köztes fordítással készült okirat nem (pl. arabról hollandra, majd hollandról magyarra fordított dokumentum) nem elfogadható.

Külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy a házasságot is kell anyakönyveztetni. (lásd házasság magyarországi anyakönyvezése). A két eljárás egyszerre kezdeményezhető.

Az anyakönyvezést követően többnyelvű házassági anyakönyvi kivonatot állítunk kimegjegyzésben a válás idejének rögzítésével, amit postán továbbítunk hollandiai címre vagy személyesen veheti fel a kérelmező a konzulátuson.

3. Bejegyzett élettrási kapcsolat magyarországi anyakönyvezése

 • Mindkét fél személyes jelenlétében, 'Anyakönyvezés (házasság/BÉT)' időpont foglalással, az eljárás díjmentes.

Szükséges dokumentumok:

 • VÁLTOZÁS! 2024. március 15-től! Eredeti bejegyzett élettársi kapcsolatról anyakönyvi kivonat ( uittreksel uit het huwelijksregister'az arra illetékes holland hatóság által kiállított többnyelvű formanyomtatvánnyal vagy hiteles magyar fordítással ellátva!
 • Személyazonosságot igazoló okmányok (útlevél, személyi igazolvány);
 • Adatlap a külföldön kötött házasság vagy külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez kitöltve, de nem aláírva;
 • A bejegyzett élettársi viszony anyakönyvezése során a magyar fél választhat a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte utáni nevet a magyar jogszabályok adta lehetőségek közül;
 • A házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok (házassági anyakönyvi kivonat a válás bejegyzésével, magyar végzés a házasság felbontásáról, magyar családi állapot igazolás, illetve az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata). Ezeket az iratokat a magyar házastársra vonatkozóan kell benyújtani. A külföldi, EU-n kívüli állampolgárságú házastárs házasságkötést megelőző családi állapot igazolását is kérheti a későbbiekben az anyakönyvi hatóság.

Adatlap a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezéséhez

Az anyakönyvezést követően nemzetközileg is elfogadott anyakönyvi kivonatot állítunk ki a bejegyzett élettársi kapcsolatról, amit postán továbbítunk hollandiai címre vagy személyesen veheti fel a kérelmező a konzulátuson.