Elektronikus személyazonosító igazolvány (eSzemélyi)​

 

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be. Az állandó  személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az eSzemélyi érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült állandó személyazonosító igazolvány pótlása a polgár elektronikus azonosítást követően, elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül is kezdeményezhető (amennyiben az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült állandó személyazonosító igazolvány kérelmezésekor az ujjnyomat tárolásához hozzájárult).

Figyelem! Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az Eszig birtokában utólag elektronikusan, vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.

A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok a hivatásos konzuli tisztviselőnél tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: eSzemélyi) iránti kérelmet nyújthatnak be. Időpontot kell foglalni az Ügyintézés menüpont alatt az eSzemélyi iránti kérelem benyújtására.

Az eSzemélyire minden – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő – magyar állampolgár jogosult, függetlenül attól, hogy magyarországi vagy külföldi állandó lakóhellyel rendelkezik. Az eSzemélyi érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor alapján kerül megállapításra.

FONTOS:

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását az ügyintéző kötelezően rögzíti.

Ennek megfelelően, 6 éves életkortól minden kérelmező személyes megjelenése kötelező!

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, a külképviseleten ideiglenes személyazonosító igazolvány kérelmezésére nincs lehetőség. A kérelem benyújtásakor szükséges okmányok: érvényes, vagy a kérelem benyújtását megelőző egy évben lejárt érvényességű állandó magyar személyazonosító igazolvány, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány (érvényes magyar útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély).

A kérelem benyújtásakor szükséges okmányok: érvényes, vagy a kérelem benyújtását megelőző egy évben lejárt érvényességű állandó magyar személyazonosító igazolvány, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány (érvényes magyar útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély).

 

Az eljárás teljes egészében illeték-, és díjmentes


A régi típusú személyazonosító igazolvány bármikor – lejárati időtől függetlenül – lecserélhető az új eSzemélyire.

- 14 év alatti kiskorú mindkét szülő jelenlétében, beleegyezésével

- 14 éves kor felett az ügyfél önállóan nyújthat be eSzemélyi iránti kérelmet.

Főszabályként a 14 év alatti kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához
Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet. Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata,  stb.igazolni kell. A születési anyakönyvi kivonatban szereplő képzelt apáról gyámhatósági igazolást kell bemutatni. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor, ha a másik szülőtől származó 15 napnál nem régebbi beleegyező közhiteles nyilatkozattal rendelkezik. (a szülői hozzájáruló nyilatkozaton szerepeljenek a gyermek és a szülők adatai, hogy a szülő az útlevél kérelmezéséhez járul hozzá, két tanú adatai, aláírása, a szülők aláírása, keltezés (hely, idő), és lehetőleg a nyilatkozó szülő elérhetősége és érvényes okmányának másolata).

 

Eljárási idő


Az elkészült személyazonosító igazolványokat Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, azok ennek megfelelően általában 5-6 héten belül érkeznek meg. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel a személyazonosító igazolványokat és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat. A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket a személyazonosító igazolvány kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

További információk az alábbi honlapon érhetők el: www.eszemelyi.hu

 

Letölthető nyomtatványok: 

Adatlap személyi igazolvány igényléséhez 14 éves kor felett

Adatlap személyi igazolvány igényléséhez 14 éves kor alatt

Kérelemnyomtatvány postázáshoz

 

 

Elveszett okmány