Állandó személyazonosító igazolvány
A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok a hivatásos konzuli tisztviselőnél tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: eSzemélyi) iránti kérelmet nyújthatnak be. Az ügyfélforgalomra tekintettel időpontot kell foglalni az Ügyintézés menüpont alatt az eSzemélyi iránti kérelem benyújtására.

Az eSzemélyire minden – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő – magyar állampolgár jogosult, függetlenül attól, hogy magyarországi vagy külföldi állandó lakóhellyel rendelkezik. Az eSzemélyi érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor alapján kerül megállapításra.

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, a külképviseleten ideiglenes személyazonosító igazolvány kérelmezésére nincs lehetőség. A kérelem benyújtásakor szükséges okmányok: érvényes, vagy a kérelem benyújtását megelőző egy évben lejárt érvényességű állandó magyar személyazonosító igazolvány, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány (érvényes magyar útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély).

Az eljárás teljes egészében illeték-, és díjmentes
A régi típusú személyazonosító igazolvány bármikor – lejárati időtől függetlenül – lecserélhető az új eSzemélyire. Cselekvőképtelen (14 év alatti) kiskorú mindkét szülő, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú személy a törvényes képviselő útján nyújtja be kérelmét. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 és 18 éves kor között) eSzemélyi kérelmét önállóan is benyújthatja. Minden egyéb esetben az ügyfél önállóan nyújthat be eSzemélyi iránti kérelmet.

Eljárási idő
Az elkészült személyazonosító igazolványokat Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, azok ennek megfelelően általában 5-6 héten belül érkeznek meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel a személyazonosító igazolványokat és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat. A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket a személyazonosító igazolvány kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus aláírást (E-sign) is tartalmazó eSzemélyi igénylésére a külképviseleteken nincs mód. További információk az alábbi honlapon érhetők el: www.eszemelyi.hu

Letölthető nyomtatványok: 

Adatlap személyi igazolvány igényléséhez 14 éves kor felett

Adatlap személyi igazolvány igényléséhez 14 éves kor alatt

Kérelemnyomtatvány postázáshoz