Külföldi letelepedés bejelentése, nyilvántartásba vétel, lakcímváltozás bejelentése

 

Hatósági igazolvány (lakcímkártya)

Hatósági igazolványnak vagy lakcímkártyának szokták nevezni a minden magyar állampolgár számára kiállított, személyi számot / személyi azonosítót is tartalmazó és a (magyar- vagy külföldi-) lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Az igazolvány rendeltetése, hogy ezeket az adatokat a magyarországi ügyintézések alkalmával közhitelesen igazolhassa.

A külképviseleten a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatban az alábbi eljárások kezdeményezhetők: 

 • Magyar állampolgár külföldön történő letelepedésének bejelentése;
 • Külföldön élő magyar állampolgár adatainak a nyilvántartásba való felvétele;
 • A külföldi lakóhely megváltozásának bejelentés;
 • Családi állapot változásának bejelentése (magyarországi anyakönyvezést követően);
 • Külföldön élőként nyilvántartott magyar állampolgár részére lakcímigazolvány pótlása, cseréje.

Főszabályként:

 • a 14 év alatti kérelmező esetében mindkét szülő szükséges a kérelem benyújtásához;
 • a 14-18 éves kérelmező esetében mindkét szülő és a gyermek jelenléte is szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben ez bármilyen okból nem megoldható, jelezzék előre emailen a részletek tisztázása érdekében.

 

1. Külföldi letelepedés bejelentése

Személyes megjelenéssel, 'külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel' ügytípusra foglalással.

A magyar állampolgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja (életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon), a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény rendelkezése szerint, bármely Járási Hivatalnál, külképviseleten, vagy Ügyfélkapun keresztül kell bejelentenie. Annak eldöntése, hogy a magyar állampolgár mikor érzi úgy, hogy hosszú távon külföldön szeretne letelepedni és ezért külföldön élőként veteti magát nyilvántartásba, az állampolgár döntése.

Szükséges dokumentumok:

 • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat kitöltve de nem aláírva;
 • Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához - az adatok módosítását kell kérni;
 • Érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél;
 • Lakcímkártya;
 • Amennyiben a kérelmező családi állapotában változás történt, a magyar házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát/válását még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a hazai anyakönyvezést kell kezdeményezni (lásd anyakönyvezések).

 

Adatlap külföldi letelepedés bejelentéséhez

Adatlap külföldön élőként való nyilvántartáshoz

Kérelemnyomtatvány postázáshoz

 

2. Külföldi lakcím változásának bejelentése

Személyes megjelenéssel, 'külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel' ügytípusra foglalással.

Szükséges dokumentumok:

 • Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához – az adatok módosítását kell kérni;
 • Érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél; 
 • Lakcímkártya;
 • Amennyiben a kérelmező családi állapotában változás történt, a magyar házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát/válását még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a hazai anyakönyvezést kell kezdeményezni (lásd anyakönyvezések).

 

Adatlap külföldön élőként való nyilvántartáshoz

Kérelemnyomtatvány postázáshoz

 

3. A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (külföldön született és nem kérte még, vagy passzívak az adatai a nyilvántartásban) kérnie kell a nyilvántartásba való felvételét.

Szükséges dokumentumok:

 • Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához – a nyilvántartásba való felvételt kell kérni, kitöltve, de nem aláírva;
 • Érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél;
 • Lakcímkártya;
 • Amennyiben a kérelmező családi állapotában változás történt, a magyar házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát/válását még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a hazai anyakönyvezést kell kezdeményezni (lásd anyakönyvezések).
 
 
 

Amennyiben a nyilvántartással kapcsolatos eljárást követően a hatósági igazolványon szereplő adatokban változás történik, a jelenlegi igazolvány a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül és az eljárás végeztével új hatósági igazolvány kerül kiállításra.