1. Aláírás hitelesítése

  • Személyes megjelenéssel, Hitelesítés (aláírás) ügytípusra foglalással
  • Az időpont foglalásánál kérjük megadni az aláírandó dokumentumok számát

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön helyben a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős.A személyek számánál azt kell megadni, hogy hány fő fog aláírni.

Szükséges dokumentumok:

  • kinyomtatott irat a szükséges példányszámban (minden esetben az ügyfélnek kell előre elkészíteni és kinyomtatva magával hozni, a konzulátus munkatársainak nem áll módjában a szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni);
  • érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, ID, esetleg vezetői engedély).

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi (közhiteles) cégkivonatot is.

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja €30 aláírásonként ill. hitelesítésenként, amely összeg bankkártyával helyben fizetendő.  A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját az 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

 

 

2. Fordítás hitelesítése

  • Személyes megjelenéssel, Hitelesítés (fordítás) ügytípus foglalással

A konzulátus nem készít hiteles fordítást, a konzulátuson a regisztrált fordítók által készített fordítások (magyar-holland; holland-magyar) tanúsítását végzi. Utóbbi esetben a fordítás hitelesítése céljából az eredeti szöveget a fordítással együtt, azzal összefűzve kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező eredeti érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).

A konzuli eljárásokhoz kapcsolódóan legtöbb esetben nincs szükség fordításra, a Hollandiában kiállított nemzetközi anyakönyvi kivonatok fordítás nélkül is megfelelőek. (Kivétel: válás hazai anyakönyvezésekor a „Beschikking”, ill. honosítási eljárásokhoz)

A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet 14/K. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, vagy speciális szaknyelvi ismereteket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a hivatásos konzuli tisztviselő megtagadhatja.

A magyar hatóságok által kiadott születési anyakönyvi kivonatokhoz, a konzulátus által kiállított családi állapot igazoláshoz nem szükséges fordítást csatolni. (kivétel, ha a megjegyzés rovatban szerepel bejegyzés). Amennyiben más magyar nyelvű dokumentumot Hollandiában kíván felhasználni, úgy a hivatalosan regisztrált fordítóktól kell hiteles fordítás elkészítését kérnie (https://ngtv.nl/nl/ és https://www.bureauwbtv.nl/).

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni és az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát célszerű felkeresni (http://www.offi.hu/).

A magyar nyelvre fordítás hitelesítés díja €20, helyben bankkártyával fizetendő.

 

 

3. Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

  • Személyes megjelenéssel, Hitelesítés (másolat) ügytípusra foglalással

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett.

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt.

Szükséges dokumentumok: 

  • eredeti dokumentum;
  • érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, ID, esetleg vezetői engedély);
  • előkészített másolat, ha rendelkezésre áll.

A személyek számánál egy főt kérünk megjelölni!

A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal mindenben megegyezik. A konzul másolat hitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik.

A másolát hitelesítés díja €20, helyben bankkártyával fizetendő.

 

További információkat a Konzuli Szolgálat honlapján találhat: https://konzinfo.mfa.gov.hu/hitelesites.