1. Aláírás hitelesítése

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. A kérelem benyújtására csak időpontfoglalást követően kerülhet sor.

A konzul az ügyfél személyazonosságáról a tanúsítvány kiállítása előtt köteles meggyőződni, amely a hitelesítés feltétele, ehhez minden esetben érvényes személyazonosító okmányt (magyar állampolgárok esetében ez személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) kell felmutatni. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza az ügyfél természetes személyazonosító adatait.

A személyek számánál azt kell megadni, hogy hány fő fog aláírni.

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben az ügyfélnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjában a szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi (közhiteles) cégkivonatot is.

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő.

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja € 30 aláírásonként (hitelesítésenként), amely összeg bankkártyával fizetendő.

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

 

2. Fordítás hitelesítése

A konzulátus a Magyarországon felhasználásra kerülő, konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumokról készíthet hiteles fordítást, illetőleg a konzulátuson regisztrált fordítók által készített fordítások (magyar-holland; holland-magyar) helyességének tanúsítását vállalja. Utóbbi esetben a fordítás hitelesítése céljából az eredeti szöveget a fordítással együtt, azzal összefűzve kell benyújtani.

A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet 14/K. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, vagy speciális szaknyelvi ismereteket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a hivatásos konzuli tisztviselő megtagadhatja. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező eredeti érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).

Amennyiben a dokumentumot Hollandiában kívánja felhasználni, úgy a honlapunkon szereplő fordítóktól kell hiteles fordítás elkészítését kérnie (NGTV).

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

 

3. Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett.

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt.

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen lehet kérelmezni.

A személyek számánál egy főt kérünk megjelölni.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).

A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal mindenben megegyezik. A konzul másolat hitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik.