A gyakran előforduló konzuli szolgáltatások költsége:

A külképviseleten kiállítható úti okmányok (hatósági igazolványok)  
Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak € 30

Egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiállítása Magyarországon élő külföldinek

€ 30
   
A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok  
Halottszállítási engedély kiállítása € 35
Egyéb hatósági bizonyítvány, igazolás kiállítása € 35
   
Egyéb hatósági ügy a konzulnál  
Apai elismerő nyilatkozat felvétele € 35
Hatósági kölcsönszerződés (hazatérési kölcsön) € 30
   
Konzulnál kezdeményezhető hazai hatósági ügyek  
Állampolgársági bizonyítvány igénylése € 40
Magyar okirat miniszteri felülhitelesítése (pl. Apostille-tanúsítvány) € 60
   
Névváltoztatást érintő ügyek  
Névváltoztatás (születéskori névre) € 40
Névváltoztatás (családi név korrekciója) € 40
   
Okiratbeszerzés a külképviseleten  
Anyakönyvi kivonat € 0

Családi állapot igazolás

€ 30
Okiratbeszerzés Magyarországról  

Hatósági e-erkölcsi bizonyítvány - kézbesítés a külképviselet útján

(kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes)

€ 60

Hatósági erkölcsi bizonyítvány - kézbesítés a külképviselet útján

(angol fordítással)

€ 105

Hatósági erkölcsi bizonyítvány - kézbesítés magyarországi címre

(kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes)

€ 40
Névváltoztatási okiratmásolat € 40
   
Magánútlevél igénylése  
18 év alatti kérelmezőnek € 47
18 év alatti magánútlevele 
(két kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)
€ 44
18 év alatti magánútlevele
(három vagy több kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)
€ 42
18-65 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel  € 75
18-65 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel  € 59
65 év feletti kérelmezőnek  € 40
   
Személyazonosító igazolvány igénylése € 0
   
Hazai anyakönyvezés  
Születés anyakönyvezése  € 0
Házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése € 0
Válás anyakönyvezése € 0
Haláleset anyakönyvezése € 0
   
Hitelesítések (konzuli tanúsítványok kiállítása)  
Aláírás hitelesítése magánszemély esetében (aláírásonként) € 30
Aláírás hitelesítése cégjegyzés esetében (cégjegyzésenként)  € 40
Hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)  € 20
Bemutatott másolat hitelesítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után) € 15
   
Bemutatott fordítás hitelesítése  
Idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként)  € 20
Magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként)  € 30