A magyar állampolgár gyermeke a születésével, a törvény erejénél fogva, magyar állampolgár lesz. A magyar állampolgárság keletkezése független a születés helyétől.

A magyar állampolgárság továbbá honosítással megszerezhető a törvényben megállapított feltételek teljesülése esetén.

 

 • FIGYELEM: Felhívjuk figyelmüket, hogy csak személyes jelenléttel, 'Állampolgárság' ügytípus foglalással intézhető ügytípus! 18 éves kor alatt mindkét szülő, valamint 14 éves kor felett kötelező a kiskorú személyes megjelenése az összes alábbi ügytípus esetében!

 

 

I. Magyar állampolgár szülő külföldön született kiskorú gyermeke

Állampolgársági eljárásra nincs szükség, csupán a gyermek születésének az anyakönyvezése szükséges (lásd születés anyakönyvezése).

 

II. Állampolgárság igazolása iránti eljárás: Állampolgársági ügy ügytípus foglalásával

Az a 18 éven felüli személy, akinek nincs a magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmánya, de magyar állampolgársága valószínűsíthető.

A magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmány:

 • Érvényes magyar személyazonosító igazolvány;
 • Érvényes magyar útlevél (ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig - az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevél is);
 • Érvényes állampolgársági bizonyítvány;
 • Ellenkező bizonyításig honosítási okirat;
 • Továbbá, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát.

Felhívjuk figyelmét, hogy az állampolgárság igazolása iránti eljárással egyidejűleg kérelmezni kell a kérelmező születésének és házasságának hazai anyakönyvezését, ha még nem történt meg.

 

Szükséges dokumentumok:

 • Adatlap kitöltve, de nem aláírva;
 • Minden, a magyar állampolgárságot valószínűsítő okirat (például saját vagy szülő lejárt útlevele, magyar okmányok, anyakönyvi kivonatok, stb.) - az említett okiratok beszerzése az ügyfél feladata!;
 • Adatlap hazai anyakönyvezéshez, ha még nem történt meg (lásd anyakönyvezés);

 

Tájékoztatjuk, hogy az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a konzulátusnak nem áll módjában meggyorsítani. A magyar útlevél és egyéb magyar okmányok kiállítására csak a magyar állampolgárság megállapítását követően kerülhet sor. 

 

Adatlap állampolgárság igazolásához

 

III. Egyszerűsített honosítás: Egyszerűsített honosítás iránti kérelem ügytípus foglalásával

Egyszerűsített honosítással szerezheti meg a magyar állampolgárságot az, aki maga vagy egyenesági felmenője korábban magyar állampolgár volt és azt bármilyen okból elvesztette.

Egyszerűsített honosítással szerezheti meg a magyar állampolgárságot az a személy, aki a kérelem benyújtása idején legalább 10 éve, amennyiben közös gyermekük született legalább 5 éve házasságban él magyar állampolgárral. Ebben az esetben a házastárs jelenléte is szükséges valamint érvényes magyar útlevele vagy személyazonosító igazolványa.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének mindkét esetben egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan, segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett kérdésekre önállóan válaszolni tudjon.

Az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérelmezni kell a kérelmező születésének és házasságának hazai anyakönyvezését.

 

Szükséges dokumentumok:

 • Adatlap kitöltve, de nem aláírva;
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány;
 • Adatlap hazai anyakönyvezéshez;
 • Eredeti külföldi anyakönyvi kivonatok (saját, felmenőké) hiteles magyar fordítással.

 

Adatlap egyszerűsített honosításhoz, visszahonosításhoz

Adatlap születés anyakönyvezéséhez honosítás esetén

Adatlap házasság anyakönyvezéséhez honosítás esetén

 

 

IV. Lemondás a magyar állampolgárságról: Állampolgárságról való lemondás ügytípus foglalásával

A magyar állampolgársági jog megengedi, hogy a magyar állampolgár Magyarország mellett más állam állampolgárságával is rendelkezzen, azonban egyes országokban más állam állampolgárságának megszerzésének feltétele lehet az eredeti állampolgárságról történő lemondás (részletes szabályozás a holland Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján található: ind.nl). A magyar állampolgárság a kérelmező saját elhatározásából, lemondással szüntethető meg. 

 

Szükséges dokumentumok:

 • Adatlap kitöltve, de nem aláírva;
 • Külföldi állampolgárságot igazoló okiratot (érvényes külföldi útlevél/szermélyazonosító igazolvány);
 • A magyar állampolgár birtokában lévő magyar állampolgárságot tanúsító eredeti okiratokok (útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • Ha a lemondó nyilatkozat kiskorú gyermekre is kiterjed, mindkét szülőnek meg kell jelennie és alá kell írnia a kérelmet;
 • Annak a kérelmezőnek, aki korábban nem szüntette meg a magyarországi lakó, és/vagy tartózkodási helyét, a lemondási nyilatkozat benyújtásával együtt a magyarországi lakóhely megszüntetését is kezdeményeznie kell (lásd külföldi letelepedés);
 • Szintén kezdeményeznie kell azon anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezését, (pl. házasság/válás) amelyek még nem szerepelnek a magyar nyilvántartásban.

A kérelem beadásának tényéről az ügyfél kérésére a konzulátus igazolást adhat ki. A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot, vagy a kérelem elutasításáról szóló végzést, illetve az eljárás megszűntetéséről szóló határozatot a konzulátus küldi meg a kérelmezőnek. Ezt követően az ügyfél gondoskodik a hiteles fordító által készített fordításról (fordítói regiszter: NGTV) és az okirat továbbításáról a holland Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (IND) felé.

Az eljárás alapvetően díjmentes, a konzuli igazolás díja €30.

 

Adatlap állampolgárság lemondásához

 

Az ügyintézés a benyújtást követően legalább 6-12 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. A lemondás elfogadásáról szóló okirat kézbesítése előtt a kérelmező birtokában lévő magyar állampolgárságot tanúsító okiratokat (útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, állampolgársági bizonyítvány) a konzul bevonja.

A lemondási okirat keltétől számított három éven belül kérheti a magyar állampolgárság visszaállítását az, aki nem kapta meg az ígérvényt kiadó állam állampolgárságát. Az, aki három év elteltével szeretné visszakérni a magyar állampolgárságot, már csak visszahonosítással teheti ezt meg.