7 Feb

Február 6-án és 7-én a Neo-Calvinism Research Institute és az ELTE Néderlandisztika Tanszéke a hágai magyar nagykövetség támogatásával konferenciát rendezett: „A gyermekvonatok és ami mögötte van – Kulturális, vallási és politikai kapcsolatok Magyarország és Németalföld között a két világháború közötti időszakban” címmel.

A két világháború között élénkek voltak az országaink közötti kulturális, vallási és személyes kapcsolatok. Számos mai személyes kapcsolat is visszavezethető az első világháborút követő humanitárius akcióra, az ún. gyermekvonatokra, amely akció keretében 26.000 magyar gyermek mehetett Hollandiába megerősödni. Az eredetileg rövid „nyaralásokból” sokszor több éves, vagy akár végleges ott-tartózkodás is lett. 

Az 1920 februárjában indult első vonat százéves évfordulójára emlékezni hivatott kétnapos kampeni konferencia bemutatta a téma legújabb kutatási eredményeit, továbbá személyes tapasztalatok megosztására is sor került. A mintegy 20 nemzetközi előadót felvonultató rendezvényen 80 fő vett részt, többségében hollandok, illetve a téma iránt érdeklődő belgák és magyarok.

A konferenciát hivatalosan Roel Kuiper, a kampeni Teológiai Egyetem elnöke nyitotta meg, majd Kocsis András hágai magyar nagykövet és René van Hell magyarországi holland nagykövet köszöntötte a vendégeket. Kampen városát van der Sluis alpolgármester képviselte.

Kocsis András nagykövet köszöntőjében megköszönte a szervezők munkáját, illetve méltatta az érintett intézmények együttműködését, külön kiemelve a három magyar, néderlandisztika tanszékkel bíró egyetemet. Megemlítette, hogy az első gyermekvonatok előtt néhány hónappal került sor Hollandia és Magyarország között a diplomáciai kapcsolatok felvételére, így a formális kétoldalú kapcsolatok is százévesek. A nagykövet utalt a különböző szinteken meglévő kétoldalú kapcsolatok fontosságára, így a politikai kapcsolatokra és az egyének szintjén fennállókra, mely utóbbi példájaként a magyar és holland városok közötti aktív testvérvárosi kapcsolatokat említette.

A konferencia szakmai bevezetőjét Geroge Harinck, a kampeni Teológiai Egyetem professzora adta, aki a konferencia egyik kezdeményezője volt. A panelbeszélgetések keretében a nemzetközi előadók a korszak történelmi és vallási kontextusát, valamint a humanitárius akció szociális kontextusát vázolták fel, továbbá bemutatták a két világháború közötti időszakban az egyház és a politika, valamint az egyház és a társadalom kapcsolatát. A konferencia második napján került sor a gyermekvonatok kulturális termékeinek bemutatására, kifejtve a lingvisztikai és irodalmi eredményeket és hatásokat, amelyeket a konferencia magyar előadói prezentáltak, többek között az ELTE Néderlandisztika Tanszékének vezetője, dr. Réthelyi Orsolya, aki a rendezvény másik kezdeményezője és egyben motorja is volt.

A kétnapos rendezvényt egy színházi előadás, egy filmvetítés, illetve egy, a gyermekvonatokban érintettek családtagjaival folytatott kerekasztal-beszélgetés színesítette, és tette egyben teljessé.

A gyermekvonatok centenáriumi megemlékezése nem ért véget a konferenciával, február 11-én lesz Budapesten a konferencián prezentált, „A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után” című könyv magyar nyelvű kiadásának bemutatója. Az év során két kiállítást is rendeznek Magyarországon a gyermekvonatokhoz kapcsolódó tárgyi emlékekből és dokumentumokból, tavasszal, illetve ősszel. Végül, de nem utolsósorban a májusi Amersfoort Jazz Fesztiválon május 16-án 12 órakor egy speciális gyermekvonat-koncertre is sor kerül, a magyar fókuszprogram keretében.

Az RTV Oost adó konferenciáról készült tudósítását itt találják.

 

Fotók: Lyanne de Haan - Wilts