22 Jun

A TPO.nl holland hírportál 2021. június 22-én közölte Kocsis András nagykövet véleménycikkét, amelynek magyar fordítását az alábbiakban olvashatják:

"Ismét egy jól szervezett hisztéria Magyarország körül. Éppúgy, mint egy évvel ezelőtt, amikor a magyar kormány széles körű felhatalmazást kapott az Országgyűléstől a járvány elleni küzdelemhez, és Magyarországot azonnal diktatúrának bélyegezték – olyan országok is, ahol még csak megfelelő jogalapja sem volt a bevezetett intézkedéseknek. Amikor pedig a kormány visszaadta a felhatalmazást, a jogállamiság harcosai szépen csendben maradtak. Most, kis idő elteltével látható, hogy Magyarország a kormány által meghozott intézkedéseknek köszönhetően egy vagy két hónappal Nyugat-Európa előtt jár a társadalom újranyitásában.

A mostani, Magyarország elleni baloldali kampány egy olyan törvényről szól, amely a pedofilokat keményen megbünteti, és gyermekeinket védelmezi. A törvény egyetlen pontja sem ütközik európai jogszabályba. Mindössze azt rögzíti, hogy kizárólag a szülők dönthetnek gyermekük szexuális neveléséről. A törvény semmilyen módon nem vonatkozik a felnőttek életére és szexuális cselekedeteikre. Magyarországon ugyanis a felnőttek maguk dönthetnek arról, hogyan élik az életüket.

Igen, a törvény megtiltja a homoszexualitás és a nemváltás kiskorúaknak történő népszerűsítését és megjelenítését. Úgy véljük, ez szükséges ahhoz, hogy a gyermekeket megóvjuk szexuális fejlődésük során, és egészséges pszichológiai és mentális fejlődésük érdekében bizonyos témákkal a megfelelő életkorban kell foglalkozni.

Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz – ezt mondja ki Magyarország Alaptörvénye. Védi továbbá a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a Magyarország alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.

Ugyanakkor, és erről a kritikusaink nem beszélnek, az új törvény által a magyar Büntető törvénykönyv szigorúbban lép fel a szexuális erőszak elkövetőivel szemben, súlyosabb büntetéssel, valamint azzal, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények nem évülnek el.  Mindezen felül létrejön egy pedofil nyilvántartás annak megelőzése érdekében, hogy olyan állást kaphassanak, ahol gyermekekkel kerülhetnek kapcsolatba. Míg tehát a pedofiloknak Hollandiában saját pártjuk van, hogy beteg eszméiket terjesszék, szerintünk ezeket a szexuális ragadozókat keményen meg kell büntetni.

Miért mindig Magyarország, merül fel talán a kérdés. Nos, ez elég egyszerű. Szembemegyünk a liberális mainstreammel, ugyanakkor gazdaságilag sikeresek vagyunk. A mai liberalizmus az intoleranciáról szól, ez a mainstream a vélemény hegemóniáját akarja, nem pedig az ideák pluralizmusát. A nyugat-európaiak egy poszt-nemzeti és poszt-keresztény világban akarnak élni. Mi tiszteletben tartjuk ezt a választást. De ők többet akarnak: ők azt akarják, hogy mi is úgy éljünk. A vita Európa jövőjéről – vagyis gyermekeink jövőjéről – elkezdődött. Mi készen állunk."