A külképviselet oldalán megjelenő hozzászólások folyamatosan ellenőrzésre, szükség esetén moderálásra kerülnek. A moderátorok alapvető feladata biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik az oldalon közzétett hozzászólások közül azokat, amelyek tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütköznek, illetve amelyek a moderálási alapelvekkel ellenkeznek. A moderátorok figyelmét elkerülhetik egyes, a szabályzatba ütköző hozzászólások, ezért kérjük, hogy ha ilyen bejegyzésre bukkan, jelezze azt a külképviselet részére elektronikus levélben. A moderátori tevékenységet, vagy a külképviselet tevékenységét sérelmező, ezáltal az adott bejegyzésnél offtopic hozzászólásnak minősülő megjegyzéseket a moderátorok minden esetben törlik. 

A moderátorok minden előzetes figyelmeztetés nélkül törlik a hozzászólásokat, 
- ha azok mások személyiségi jogait súlyosan sértik, 
- ha azok becsmérlő, becsületsértő, gyűlöletkeltő, gyűlölködő, fenyegető, uszító üzenetet hordoznak, 
- ha azok bármely más felhasználó személyes adatait (valós név, lakhely, munkahely, telefonszám, email) stb közzéteszik, 
- ha azok a jó ízlést sértő linkeket, képeket, kifejezéseket tartalmaznak, vagy ha ezek a linkek, képek, kifejezések jogsértőek (jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz), 
- ha azok egy más regisztrált felhasználó ellen irányuló személyeskedést, azaz velük szemben becsmérlő módon kinyilvánított véleményt, sértést tartalmaznak, 
- ha azok témarombolóak, technikai vagy tartalmi értelemben. 

Technikai rombolásnak tekintjük különösen az alábbiakat: 
- túl hosszú szöveg, 
- elrontott hivatkozás, 
- valamint minden olyan beavatkozás, amely megváltoztatja az oldal megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát. 
Tartalmi rombolásnak tekintjük különösen az alábbiakat: 
- a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó, zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások, 
- magánbeszélgetések, 
- ismétlések ("flood"), 
- törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása. 

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják, valamint az oldalról kitilthatják (bannolhatják). A külképviseletek Facebook oldala az állampolgárok tájékoztatására szolgál, nem politikai tartalmú viták felülete. Az oldalon történő bármilyen hozzászólással a felhasználó a fenti alapelveket tudomásul veszi, és elfogadja. 

Készült a Tartalomszolgáltatási Kódex moderálási alapelvek fejezete alapján.

 

Sajtónyilvános rendezvényeken való fénykép és videófelvételek készítéséről

Felhívjuk a külképviselet sajtónyilvános rendezvényeire látogató személyek figyelmét, hogy az egyes rendezvények területére való belépésükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a külképviselet munkatársai, a külképviselettől engedéllyel rendelkező partnerek és sajtómunkatársak róluk kép és videó-felvételeket készítsenek. Az így készült felvételek készítésének és kezelésének célja, hogy a külképviselet rendezvényeiről tudósítson, azokat népszerűsítse a külképviselet honlapján, tájékoztató kiadványaiban, médiában (így közösségi médiában), illetve sajtótermékekben való megjelenés útján. Ennek megfelelően a sajtónyilvános rendezvényeken való részvétellel az érintettek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a róluk készült kép és videó-felvételek rögzítésre és – többek között élő videóközvetítés formájában – közlésre kerüljenek, azzal a kikötéssel, hogy a rajtuk szereplő személyek kizárólag kifejezett beleegyezésükkel nevesíthetőek. Amennyiben a rendezvényre látogató közszereplőnek minősül, beleegyezése nélkül is nevesíthető. A külképviselet jogosult a rögzített kép és videófelvételek fent említett célnak megfelelő hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására és nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a rendezvényre látogatók részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást nyújtana. A rendezvényeken készült fénykép és videófelvételeket a külképviselet határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett általi adatkezelés megtiltásáig kezeli.