2 Apr

A Volkskrant napilap 2020. április 2-i számában megjelent Kocsis András nagykövet véleménycikke a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényről. A véleménycikk magyar fordítását az alábbiakban közöljük:

"A koronavírus-járvány példátlan kihívást jelent az EU és a világ többi része számára, és kivételes intézkedések meghozatalát követeli meg. Magyarország 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. Március 30-án a veszélyhelyzetet meghosszabbították, tekintettel a koronavírus általi fokozódó fenyegetésre. Figyelemmel arra, hogy az utóbbi napokban a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt mind a nyomtatott, mind a közösségi médiában félreértelmezték, szükségesnek érzem, hogy bemutassam a tényleges helyzetet.

Először is, a kormány ezzel a törvénnyel csupán korlátozott felhatalmazást kap. A mandátum mindössze lehetőséget ad a kormánynak a szükséges és arányos intézkedések meghozatalára a koronavírussal szembeni védekezésben. Ez a magyar lakosság egészségének és biztonságának, illetve Magyarország gazdasági stabilitásának garantálását szolgáló intézkedésekre vonatkozik. A jogállamiságot természetesen nem veszélyezteti. Az Alaptörvény alkalmazása különleges jogrendben sem függeszthető fel. Valamennyi hatóság továbbra is működik, jogi és intézményi kereteik között. Így továbbra is működik az Alkotmánybíróság – amely egyébként a holland jogrendben ismeretlen intézmény –, hatékonyságát pedig speciális, ideiglenes rendelkezések garantálják. Az általános választások megtartását, az Alaptörvényben szabályozott módon – néhány nyugat-európai országgal ellentétben – nem befolyásolja az új törvény. A koronavírus-járvány miatt csak az időközi választásokat lehet elhalasztani.

A törvény továbbá semmilyen korlátozást nem tartalmaz az Országgyűlés tevékenységére vonatkozóan. Éppen ellenkezőleg, az Országgyűlés a törvénnyel felhatalmazást kap arra, hogy bármikor visszavonhassa vagy módosíthassa a kormánynak adott felhatalmazást. Ezenkívül a kormány köteles rendszeresen tájékoztatni az Országgyűlést a veszélyhelyzet elhárítása érdekében megtett intézkedésekről. Az Országgyűlés így megőrzi minden felügyeleti és ellenőrzési feladatát.

Végezetül: a kritika nem lesz büntetendő. A törvény mindössze a Büntető Törvénykönyv rémhírterjesztéssel kapcsolatos rendelkezéseinek időben korlátozott hatályú kiterjesztéséről rendelkezik. A dezinformáció – az Európai Bizottság definíciójával összhangban – azt jelenti, hogy azt szándékosan találták ki és / vagy terjesztették, azzal a céllal, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében hozott kormányzati intézkedéseket akadályozzák. A magáncélú közlések tehát nem büntetendők, és a kormánnyal szembeni vélemény, legyen az bármennyire is kritikus, sem tartozik a törvény hatálya alá.

Jelenleg az egész világ háborúban áll egy ismeretlen világjárvánnyal. A veszélyhelyzet és a koronavírussal szembeni védekezésről szóló törvény rendelkezései a járvány lehető leghatékonyabb leküzdését szolgálják. Azok mind a magyar Alaptörvénnyel, mind az uniós szerződésekkel összhangban vannak, tiszteletben tartják az EU értékeit, a jogállamiságot és a sajtószabadságot.

Kocsis András
Magyarország hollandiai nagykövete"