Dr. Kocsis András nagykövet 2023. augusztus 9-én látogatást tett a Nemzetközi Büntetőbíróság Áldozatvédelmi Alapja ügyvezető igazgatójánál, Deborah Ruiz Verduzco-nál Magyarország 10 000 EUR összegű, a 2023. július 18-i New York-i megemlékező eseményen bejelentett önkéntes hozzájárulásával összefüggésben. A Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó Római Statútum elfogadásának 25. évfordulójához igazított önkéntes hozzájárulásunk kifejezi Magyarország folyamatos elkötelezettségét az áldozatoknak a Statútumban rögzített jóvátételhez való joga mellett.