Külföldi letelepedés bejelentése, nyilvántartásba vétel, lakcímváltozás bejelentése

Hatósági igazolvány (lakcímkártya)

Hatósági igazolványnak vagy lakcímkártyának szokták nevezni a korábbi személyi szám helyébe lépő személyi azonosítót is tartalmazó és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amit együtt állítanak ki. Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a magyarországi ügyintézések alkalmával közhitelesen igazolhassa. A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul.

A külképviseleten a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos különböző eljárások kezdeményezhetők.

  • Magyar állampolgár külföldön történő letelepedésének bejelentése
  • Külföldön élő magyar állampolgár adatainak a nyilvántartásba való felvétele
  • Külföldön élőként nyilvántartott magyar állampolgár részére lakcímigazolvány pótlása, cseréje
  • A külföldi lakóhely megváltozásának bejelentése

A magyar állampolgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja (életvitel szerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon), a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény rendelkezése szerint, bármely Járási Hivatalnál, külképviseleten, vagy Ügyfélkapun keresztül kell bejelentenie. Annak eldöntése, hogy a magyar állampolgár mikor érzi úgy, hogy hosszú távon külföldön szeretne letelepedni és ezért külföldön élőként veteti magát nyilvántartásba, az állampolgár döntése.

1. Külföldi letelepedés bejelentése
Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.
A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (a lap alján letölthető)
  • Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához – az adatok módosítását kell kérni (a lap alján letölthető, kék színű adatlap)
  • Amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlapunk vonatkozó részét)
  • Érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél
  • Lakcímkártya

A lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül. Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző, vagy két tanú hitelesít.

2. Külföldi lakcím változásának bejelentése
A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a jobb oldalon található linken keresztül foglalhatnak. A foglalásnál a "Lakcímváltozás bejelentése" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő lakcímváltozását bejelentik.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot kell kitölteni. A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges. A külföldi lakcím módosítása illetékmentes.

3. A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem
Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a jobb oldalon található linken keresztül foglalhatnak. A foglalásnál a "Lakcímváltozás bejelentése" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő nyilvántartásba vételi kérelmét bejelentik. Kiskorú nyilvántartásba vételi kérelme külön is kezdeményezhető, de az anyakönyvezési eljárással egyidejűleg kötelező. Mindkét szülő jelenléte és aláírása szükséges

Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként
Amennyiben mindkét szülő Magyarországon élő magyar állampolgár a gyermeket is magyar címre kell bejelenteni. „Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt a gyermek adataival kell kitölteni.

Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként
Ez a  lehetőség akkor választható, ha az egyik szülőnek nincs magyarországi címe (a lakcímkártyán“ külföldi cím” szerepel, vagy az egyik szülő nem magyar állampolgár).
a. Ha a nyilvántartásba vételt külföldön élő magyar állampolgárként külön eljárásban kérik úgy az „Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni.
 

Adatlap külföldi letelepedés bejelentéséhez

Adatlap külföldön élőként való nyilvántartáshoz

Adatlap Magyarországon élőként való nyilvántartáshoz (újszülött részére)