Külföldi letelepedés bejelentése, nyilvántartásba vétel, lakcímváltozás bejelentése

 

Hatósági igazolvány (lakcímkártya)

 

Hatósági igazolványnak vagy lakcímkártyának szokták nevezni a minden magyar állampolgár számára kiállított, személyi azonosítót is tartalmazó és a (magyar vagy külföldi) lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Az igazolvány rendeltetése, hogy ezeket az adatokat a magyarországi ügyintézések alkalmával közhitelesen igazolhassa. A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul.

A külképviseleten a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos különböző eljárások kezdeményezhetők.

  • Magyar állampolgár külföldön történő letelepedésének bejelentése
  • Külföldön élő magyar állampolgár adatainak a nyilvántartásba való felvétele
  • Külföldön élőként nyilvántartott magyar állampolgár részére lakcímigazolvány pótlása, cseréje
  • A külföldi lakóhely megváltozásának bejelentése

A magyar állampolgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja (életvitel szerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon), a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény rendelkezése szerint, bármely Járási Hivatalnál, külképviseleten, vagy Ügyfélkapun keresztül kell bejelentenie. Annak eldöntése, hogy a magyar állampolgár mikor érzi úgy, hogy hosszútávon külföldön szeretne letelepedni és ezért külföldön élőként veteti magát nyilvántartásba, az állampolgár döntése.

 

1. Külföldi letelepedés bejelentése


Ha a kérelmet 18 év alatti személyre vonatkozóan nyújtják be, alapszabályként mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (a lap alján letölthető)
  • Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához – az adatok módosítását kell kérni (a lap alján letölthető, kék színű adatlap)
  • Amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlapunk vonatkozó részét)
  • Érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél
  • Lakcímkártya

A lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg az adatok változása esetén bevonásra kerül. Ha a kérelmet 18 év alatti személyre vonatkozóan nyújtják be, alapszabályként mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

Ha az egyik szülő jelenléte elháríthatatlan akadályba ütközik, a másik szülő írásban tett hozzájárulása (amelyet közjegyző, vagy két tanú hitelesít) is elfogadható.

 

2. Külföldi lakcím változásának bejelentése


A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson. A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot kell kitölteni.

 

3. A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem


Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap kitöltésére van szükség.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Ügyfélfogadás, időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a jobb oldalon található linken keresztül foglalhatnak. A foglalásnál a "Lakcímváltozás bejelentése" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány fő nyilvántartásba vételi kérelmét bejelentik. Kiskorú nyilvántartásba vételi kérelme külön is kezdeményezhető, de az anyakönyvezési eljárással egyidejűleg kötelező. Mindkét szülő jelenléte és aláírása szükséges

 

Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként

Amennyiben mindkét szülő Magyarországon élő magyar állampolgár a gyermeket is magyar címre kell bejelenteni. „Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt a gyermek adataival kell kitölteni.

 

Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként

Ez a  lehetőség akkor választható, ha az egyik szülőnek nincs magyarországi címe (a lakcímkártyán“ külföldi cím” szerepel, vagy az egyik szülő nem magyar állampolgár).
a. Ha a nyilvántartásba vételt külföldön élő magyar állampolgárként külön eljárásban kérik úgy az „Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványt kell kitölteni.

 

Adatlap külföldi letelepedés bejelentéséhez

Adatlap külföldön élőként való nyilvántartáshoz

Adatlap Magyarországon élőként való nyilvántartáshoz (újszülött részére)