1. Aláírás hitelesítése
Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzulátus munkatársainak NEM áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot eredeti érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. 

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja (30 Euró)  aláírásonként (hitelesítésenként) bankkártyával fizetendő.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is.

2. Fordítás hitelesítése
A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok a konzulátuson regisztrált fordítók által készített holland nyelvről magyarra ill. magyar nyelvről hollandra  fordításának hitelesítését vállalja. A fordítás hitelesítése céljából a   szöveget a fordítással együtt, azzal összefűzve kell benyújtania.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező eredeti  érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Amennyiben a dokumentumot Hollandiában kívánja felhasználni, úgy a honlapunkon szereplő fordítóktól kell hiteles fordítás elkészítését kérnie (NGTV).

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni.
 
3. Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése
Másolat hitelesítése: a konzulátus az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzulátus készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél).