Hollandiában eltulajdonított, megsemmisült, elvesztett illetve megtalált magyar útlevél vagy magyar személyazonosító igazolvány

Tegyen bejelentést a holland rendőrségen és kérjen rendőrségi jegyzőkönyvet (proces verbaal), ha van másolata az eltulajdonított okmányról vigye magával, így tudja biztosítani, hogy ellopott okmányaival ne éljenek vissza, a kiadott jegyzőkönyvvel tudja igazolni magát az új okmány elkészültéig.

Akinek az úti okmányát eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított három munkanapon belül a konzuli hivatalnál bejelenteni. Ezt megteheti a proces verbaal elküldésével interneten (consulate.hga@mfa.gov.hu), vagy a másolat elküldésével postai úton. Kérjük, írja mellé személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, hollandiai lakcíme, elérhetősége).

A konzuli hivatal jegyzőkönyvet vesz fel az úti okmány eltulajdonítás elvesztés, megtalálás stb. körülményeiről.

Ha eltűnt/ellopott okmányát megtalálják, azt is jelezze a konzulátusnak. Ha ön talál magyar okmányt Hollandiában, kérjük, juttassa el a konzuli hivatalba. Az elvesztett eltulajdonított megsemmisült útiokmány a bejelentés után körözés alá kerül. Amennyiben új okmányra van szüksége, olvassa el az Útlevél/ideiglenes útlevél menüpontokat.