A gyakran előforduló konzuli szolgáltatások költsége

A külképviseleten kiállítható úti okmányok (hatósági igazolványok)  
Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak € 30
   
A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok  
Egyéb hatósági bizonyítvány, igazolás kiállítása € 35
   
Egyéb hatósági ügy a konzulnál  
Apai elismerő nyilatkozat felvétele € 35
   
Konzulnál kezdeményezhető hazai hatósági ügyek  
Állampolgársági bizonyítvány igénylése € 50
Személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek
pl. Külföldön történő letelepedés bejelentése
€ 0
Magyar okirat miniszteri felülhitelesítése (pl. Apostille-tanúsítvány) € 60
   
Névváltoztatást érintő ügyek  
Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonat nélkül € 72
Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonattal € 72
Névváltoztatás (születéskori névre ismételten), anyakönyvi kivonat nélkül € 200
Névváltoztatás (születéskori névre ismételten), anyakönyvi kivonattal € 200
Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonat nélkül € 40
Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonattal € 40
Névváltoztatás (családi név korrekciója) € 40
Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonat nélkül € 50
Névviselési forma módosítása (házassági)
nyakönyvi kivonat nélkül 18 év alatti kérelmezőnek
€ 40
Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonattal € 50
Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonattal
18 év alatti kérelmezőnek
€ 40
   
Okiratbeszerzés Magyarországról  
Anyakönyvi kivonat+ Apostille hitelesítés € 40+60
Családi állapot igazolása +Apostille hitelesítés € 40+60
Hatósági erkölcsi bizonyítvány (kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes) € 40
Hatósági erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés magyarországi címre
kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes)
€ 40
Névváltoztatási okiratmásolat € 50
Névváltoztatási okiratmásolat 18 év alatti kérelmezőnek € 40
   
Magánútlevél igénylése  
18 év alatti kérelmezőnek € 48
18 év alatti magánútlevele
(három vagy több kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)
€ 42
18 év alatti magánútlevele
(két kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)
€ 44
18 év alatti kérelmezőnek, ha korábbi útlevele elveszett,
megrongálódott 
€ 56
18-65 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel  € 85
18-65 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel,
ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott
€ 130
18-65 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel  € 64
18-65 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel,
ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott
€ 88
65 év feletti kérelmezőnek  € 40
65 év alatt 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül) € 48
65 év felett 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül)  € 40
   
Hazai anyakönyvezés  
Születés anyakönyvezése  € 0
Házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése € 0
Válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat nélkül  € 10
Válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonattal  € 10
Haláleset anyakönyvezése € 0
   
Hitelesítések (konzuli tanúsítványok kiállítása)  
Aláírás hitelesítése magánszemély esetében (aláírásonként) € 30
Cégjegyzés esetében (cégjegyzésenként)  € 40
Hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)  € 20
Bemutatott másolat hitelesítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után) € 15
   
Bemutatott fordítás hitelesítése  
Idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként)  € 20
Magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként)  € 30