A gyakran előforduló konzuli szolgáltatások költsége:

A külképviseleten kiállítható úti okmányok (hatósági igazolványok)  
Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak € 30
„Emergency travel document” (ETD) kiállítása uniós állampolgárnak € 30

Egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiállítása Magyarországon élő külföldinek

€ 30
   
A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok  
Halottszállítási engedély kiállítása € 35
Egyéb hatósági bizonyítvány, igazolás kiállítása € 35
   
Egyéb hatósági ügy a konzulnál  
Apai elismerő nyilatkozat felvétele € 35
Hatósági kölcsönszerződés (hazatérési kölcsön) € 30
   
Konzulnál kezdeményezhető hazai hatósági ügyek  
Állampolgársági bizonyítvány igénylése € 49
   
Személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek  
Külföldön történő letelepedés bejelentése € 0
Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel kérelemre € 0
Külföldi lakóhely megváltoztatásának bejelentése € 0

Külföldön élőként nyilvántartott részére „lakcímkártya” pótlása

(eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás)

€ 0

Külföldön élőként nyilvántartott személy „lakcímkártya” adatainak

módosítása (névváltoztatás)

€ 0
Tárgyévben a második „lakcímkártya” kiadásának igénylése € 10
Magyar okirat miniszteri felülhitelesítése (pl. Apostille-tanúsítvány) € 60
   
Névváltoztatást érintő ügyek  
Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonat nélkül € 69
Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonattal € 69
Névváltoztatás (születéskori névre ismételten), anyakönyvi kivonat nélkül € 183
Névváltoztatás (születéskori névre ismételten), anyakönyvi kivonattal € 183
Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonat nélkül € 40
Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonattal € 40
Névváltoztatás (családi név korrekciója) € 40
Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonat nélkül € 9
Névviselési forma módosítása (házassági)
anyakönyvi kivonat nélkül 18 év alatti kérelmezőnek
€ 0
Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonattal € 9
Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonattal
18 év alatti kérelmezőnek
€ 0
   
Okiratbeszerzés a külképviseleten  
Anyakönyvi kivonat € 0

Családi állapot igazolás

€ 30
Okiratbeszerzés Magyarországról  

Hatósági e-erkölcsi bizonyítvány - kézbesítés a külképviselet útján

(kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes)

€ 60

Hatósági erkölcsi bizonyítvány - kézbesítés a külképviselet útján

(kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes)

€ 40

Hatósági erkölcsi bizonyítvány - kézbesítés magyarországi címre

(kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes)

€ 40
Névváltoztatási okiratmásolat € 49
Névváltoztatási okiratmásolat 18 év alatti kérelmezőnek € 40
   
Magánútlevél igénylése  
18 év alatti kérelmezőnek € 48
18 év alatti magánútlevele
(három vagy több kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)
€ 42
18 év alatti magánútlevele
(két kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)
€ 44
18 év alatti kérelmezőnek, ha korábbi útlevele elveszett,
megrongálódott 
€ 55
18-65 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel  € 80
18-65 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel,
ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott
€ 120
18-65 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel  € 62
18-65 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel,
ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott
€ 83
65 év feletti kérelmezőnek  € 40
   
   
Személyazonosító igazolvány igénylése € 0
Tárgyévben a második személyazonosító igazolvány igénylése € 10
   
Hazai anyakönyvezés  
Születés anyakönyvezése  € 0
Házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése € 0
Válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat nélkül  € 9
Válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonattal  € 9
Haláleset anyakönyvezése € 0
   
Hitelesítések (konzuli tanúsítványok kiállítása)  
Aláírás hitelesítése magánszemély esetében (aláírásonként) € 30
Aláírás hitelesítése cégjegyzés esetében (cégjegyzésenként)  € 40
Hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)  € 20
Bemutatott másolat hitelesítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után) € 15
   
Bemutatott fordítás hitelesítése  
Idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként)  € 20
Magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként)  € 30
   
Konzuli költségátalányok  
Kiszállási költségátalány a külképviselet székhelye szerinti államban € 15
Kiszállási költségátalány a külképviselet székhelye szerinti államon kívül € 25