Vezetői engedély

 

Jogosítvány cseréje és pótlása érdekében a magyarországi kormányablakot/okmányirodát kell felkeresnie.

Az elveszett, illetve ellopott jogosítvány pótlását az ügyfelek Magyarországon, az okmányirodában kezdeményezhetik. Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek lehetőségük van az érvényes  jogosítvány pótlására az ügyfélkapun keresztül is, de azt csak Magyarországon vehetik fel.

 

Igazolás vezetői engedély cseréjéhez a magyar nyilvántartásból

 

Amennyiben a magyar okmány nem áll rendelkezésre (mert elveszett, ellopták stb.), úgy egyedi adatszolgáltatás kérhető a közúti közlekedési nyilvántartásból, továbbá az érintett személy által közölt és a nyilvántartásban szereplő adatok egyezőségéről. Ehhez szükség van a kérelmező magyar vezetői engedélyének másolatára.

 

Az igényelhető adatok köre:

a) a járművezető
aa) természetes személyazonosító adata,
ab) egészségi és pályaalkalmassági, valamint az utánképzésére vonatkozó adatai,
ac)  közúti közlekedési előéleti pontrendszer adatai,
ad)  „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámára, kategóriájára, kiadásának dátumára és érvényességi idejére vonatkozó adatok.
b) a vezetői engedély
ba) típusára, okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére (idejére, kategóriájára), cseréjére és visszavonására vagy bevonására (leadására, elvételére, visszaadására) vonatkozó adatok,
bb) elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történő érvénytelenségére, megtalálására és megkerülésére vonatkozó adatok,
bc) hivatalos feljegyzések rovatába bejegyzett adatok, valamint
bd) a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára és a megszerzett kategóriára vonatkozó adatok

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az eljárás konzuli díjköteles! A kiállítás díja € 35. Az igazolás 1-2 héten belül vehető át.

 

A TAJ kártya ügyében az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) központi szervéhez, illetve ügyfélszolgálati kirendeltségeihez, míg az adókártya ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatához kell fordulnia.