6 Dec

Magyarország nevében Kocsis András nagykövet szólalt fel a Nemzetközi Büntetőbíróság 17. Közgyűlésének általános vitája során. A nemzetközi béke és biztonság fontos mérföldköve az ICC-t létrehozó Római Statútum 20 évvel ezelőtti elfogadása. Magyarország a kezdetektől elkötelezett az ICC mellett, hogy a Bíróság betölthesse küldetését a nemzetközi bűncselekmények elkövetői elleni küzdelemben. Fontos, hogy ebben a küzdelemben a Bíróság átlátható, független eljárásában magasan képzett és a legmagasabb etikai normáknak megfelelő szakemberek vegyenek részt. Ahhoz, hogy az ICC betölthesse feladatát, a tagállamoknak együtt kell működniük a Bírósággal, kiváltképpen az elfogatóparancsok végrehajtása terén. 


Komoly kihívást jelent a nemzetközi közösség számára az elmúlt évek fegyveres konfliktusai során a polgári lakosság - különösen a vallási és etnikai kisebbségek tagjai - ellen elkövetett atrocitások számának növekedése, amelyek felett nem hunyhatunk szemet. 

Magyarország támogatja a bíróságot abban, hogy a küldetéséhez szükséges anyagi forrásokhoz hozzáférjen és önkéntes alapon rendszeresen támogatja az ICC áldozatvédelmi alapját (Trust Fund for Victims).