22 Nov

Tisztelt Polgármester Úr, Van der Meulen Asszony, Prőhle, Balkenende és Mulder Urak, Kedves Barátaink!

A Reformáció évének szellemében nagy örömömre szolgál, hogy Apáczai Csere János, kiváló magyar teológus és úttörő pedagógus egyik idézetével köszönthetem Önöket. Apáczai a Magyar Encyclopaedia megteremtőjeként munkásságával a magyar tudományos és kulturális fejlődés első alapkövét tette le.

„A bölcs lelki nagyság a tettekre alapozza az igazi dicsőséget, nem az ingatag hírnévre.”

Apáczai, akit az a megtiszteltetés ért, hogy ő lett 1651-ben a harderwijki egyetem első doktorandusza, és akinek örökségéről Mulder úrtól hamarosan többet hallhatnak, kiváló ismerője volt annak, hogyan lehet harmóniát teremteni a magyar, az erdélyi, az európai és az egyetemes emberi értékek között.

Apáczai mind hollandiai egyetemi tanulmányai folyamán, mind a magyarországi tudományos munkássága idején a cselekedetei és nem az „ingatag hírnév” alapján vívta ki a dicsőséget.

Apáczai protestáns teológusként és tanárként egyike volt annak a mintegy negyven magyarnak, akik Harderwijkben tanultak; példája híven tükrözi, ahogy a protestantizmus Európában egyfajta hidat képezett az országok közötti tudományos kapcsolatokban.

A reformáció mint mozgalom alkotta a magyar protestáns oktatás lelki és szellemi bástyáját és számos protestáns vallású oktatási intézmény részére lehetővé tette, hogy megnyitva kapuikat, táptalajaként szolgáljanak a széles látókörű reform értelmiségiek számára, akik tudósként később a holland egyetemeken gazdagították műveltségüket. Ilyen intézmények voltak többek között a debreceni, sárospataki, pápai, gyulafehérvári és nagyenyedi gimnáziumok is.

Az elmúlt évszázadok híres magyar tudósai, így Apáczai sem válhattak volna soha a magyar szellemi tulajdon védelmezőivé a magyarországi és Hollandiában folytatott tanulmányaik nélkül, amely – mint egykoron – még ma is a kétoldalú kapcsolataink egyik vezérfonalát jelenti. Erről Önök is meggyőződhetnek majd, ha megtekintik a “Soli Deo Gloria” című tematikus kiállítást, amely a mai napon látható a múzeumban.

Nagy várakozással tekintek az előttünk álló kerekasztal-beszélgetés elé, amellyel nemcsak a múltba, de a jövőbe is szeretnénk tekinteni és Önökkel együtt felfedezni annak lehetőségeit, hogy mily módon maradhat a protestantizmus a 21. században is jelentőségteljes számunkra.

Mielőtt átadom a szót a beszélgetés moderátorának, szeretném őszinte köszönetemet kifejezni a Városi Múzeum igazgatójának, Van der Meulen asszonynak és a polgármester úrnak a szívélyes fogadtatásért és segítő együttműködésükért. Külön köszönöm Balkenende és Prőhle uraknak, hogy meghívásomat elfogadva kifejezetten erre a rendezvényre Harderwijkbe látogattak.

Köszönöm a figyelmüket!