Útlevél kérelem 12 éves kor alatt

 

 • Szülők és a gyermek személyes megjelenésével, 'Útlevél (18 év alatt)' foglalással - amennyiben nem megoldható, jelezzék emailen!
 • 6 éven felüli kérelmező esetében: a helyszínen készítjük el a fényképet;
 • 6 év alatti kérelmező esetében: mindenképpen kell hivatalos igazolványképet hozni!

 

FIGYELEM: Az okmányok érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége!

FIGYELEM: Amennyiben a gyermek külföldön született és a születése még nincsen anyakönyvezve Magyarországon, akkor azt is külön kérelmezni kell, mert a magyar útlevél kiadásának alapja a magyar születési anyakönyvi kivonat. Lásd magyar állampolgár külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.

 

Szükséges dokumentumok:

 • Előzetesen kitöltött, de nem aláírt adatlap (a nyomtatvány az oldal alján letölthető);
 • Magyar útlevél vagy személyi igazolvány;
 • Lakcímkártyák, amennyiben rendelkezésre állnak;
 • Szülők (törvényes képviselők) érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya;
 • 6 éves kor alatt hivatalos igazolványkép;
 • Első útlevélhez: gyerek születési anyakönyvi kivonata, vagy anyakönyvezési kérelem egyidejű benyújtása. Amennyiben a gyermek külföldön született és a születése még nincs anyakönyvezve Magyarországon, akkor azt is kérelmezni kell, mert a magyar útlevél kiállításának alapja a magyar születési anyakönyvi kivonat. (lásd 'Születés anyakönyvezése, nyilvántartásba vétel').

 

Letölthető formanyomtatvány: 

útlevél-kérelem formanyomtatvány 18 éves kor alatt

Kérelemnyomtatvány postázáshoz

Szülői hozzájáruló minták

 

 

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata,  stb.) igazolni kell. A születési anyakönyvi kivonatban szereplő képzelt apáról gyámhatósági igazolást kell bemutatni. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor, ha a másik szülőtől származó 15 napnál nem régebbi beleegyező közhiteles nyilatkozattal rendelkezik. (a szülői hozzájáruló nyilatkozaton szerepeljenek a gyermek és a szülők adatai, hogy a szülő az útlevél kérelmezéséhez járul hozzá, két tanú adatai, aláírása, a szülők aláírása, keltezés (hely, idő), és lehetőleg a nyilatkozó szülő elérhetősége és érvényes okmányának másolata).

Költségek:

Az útlevél díját kizárólag bankkártyával (debit card, bankpas) lehet kifizetni. Készpénzt, hitelkártyát nem áll módunkban elfogadni. A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. 

 

Átvételi lehetőségek elkészült okmányok esetében: 

 • Magyarország Hágai Konzulátusán személyes átvétel (értesítést követően szerdán 14.00-16.00 és pénteken 10.00-12.00 között);
 • Holland lakcímre postázás;
 • Magyarországi lakcímre postázás;
 • Magyarországon átvétel egy okmányirodában;
 • Magyarországon átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán;
 • Magyarország másik külképviseletén átvétel /postázás a helyi lehetőségek szerint.

 

Ügyintézési idő:

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 4-6 héten belül érkezik meg a konzulátusra. Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat. A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevélkérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

 

A magánútlevél érvényességi ideje

 • 6 éves kor betöltéséig 3 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani
 • 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év*, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok.

 


Egyéb információ
Magyarországon a Központi Okmányirodában az útlevél sürgősségi eljárásban akár 24 órán belül elkészíttethető. Azok a magyar állampolgárok, akiknek a birtokában lévő útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejárt, de Magyarországon érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkeznek, kérjük, hogy gondoskodjanak az érvényes okmány kiküldéséről.

Letölthető formanyomtatvány: útlevél 18 éves kor alatt

Kérelemnyomtatvány postázáshoz

 

 

További hasznos információkat tartalmazó linkek: