Útlevél kérelem 12-18 éves személy részére

 

 • Szülők és a gyermek személyes megjelenésével, 'Útlevél (18 év alatt)' foglalással - amennyiben nem megoldható, jelezzék emailen.
 • A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását is elektronikusan rögzítjük, beleegyezésével tároljuk.

 

FIGYELEM: Az okmányok érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége!

FIGYELEM: Amennyiben a gyermek külföldön született és a születése még nincsen anyakönyvezve Magyarországon, akkor azt is külön kérelmezni kell, mert a magyar útlevél kiadásának alapja a magyar születési anyakönyvi kivonat. Lásd magyar állampolgár külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.

 

Szükséges dokumentumok:

 • Előzetesen kitöltött, de nem aláírt adatlap (a nyomtatvány az oldal alján letölthető);
 • Magyar útlevél vagy személyi igazolvány;
 • Lakcímkártyák, amennyiben rendelkezésre állnak;
 • Szülők (törvényes képviselők) érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya;
 • Első útlevélhez: gyerek születési anyakönyvi kivonata, vagy anyakönyvezési kérelem egyidejű benyújtása. Amennyiben a gyermek külföldön született és a születése még nincs anyakönyvezve Magyarországon, akkor azt is kérelmezni kell, mert a magyar útlevél kiállításának alapja a magyar születési anyakönyvi kivonat. (lásd 'Születés anyakönyvezése, nyilvántartásba vétel'). 

 

Letölthető formanyomtatvány: útlevél 18 éves kor alatt

Szülői hozzájáruló minta kiskorú számára útlevélkérelem benyújtásához

Kérelemnyomtatvány postázáshoz

 

 

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata,  stb.igazolni kell. A születési anyakönyvi kivonatban szereplő képzelt apáról gyámhatósági igazolást kell bemutatni. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor, ha a másik szülőtől származó 15 napnál nem régebbi beleegyező közhiteles nyilatkozattal rendelkezik. (a szülői hozzájáruló nyilatkozaton szerepeljenek a gyermek és a szülők adatai, hogy a szülő az útlevél kérelmezéséhez járul hozzá, két tanú adatai, aláírása, a szülők aláírása, keltezés (hely, idő), és lehetőleg a nyilatkozó szülő elérhetősége és érvényes okmányának másolata).

 

Költségek:

Az útlevél díját kizárólag bankkártyával (debit card, bankpas) lehet kifizetni. Készpénzt, hitelkártyát nem áll módunkban elfogadni. A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. 

 

Átvételi lehetőségek elkészült okmányok esetében: 

 • Magyarország Hágai Konzulátusán személyes átvétel (értesítést követően szerdán 14.00-16.00 és pénteken10.00-12.00 között);
 • Holland lakcímre postázás;
 • Magyarországi lakcímre postázás;
 • Magyarországon átvétel egy okmányirodában;
 • Magyarországon átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán;
 • Magyarország másik külképviseletén átvétel /postázás a helyi lehetőségek szerint.

 

Ügyintézési idő:

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 4-6 héten belül érkezik meg a konzulátusra. Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat. A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevélkérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

 

A magánútlevél érvényességi ideje

 • 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.
 • Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tárolóeleme nem tartalmaz ujjnyomatot.

 

Egyéb információ

Magyarországon a Központi Okmányirodában az útlevél sürgősségi eljárásban akár 24 órán belül elkészíttethető. Azok a magyar állampolgárok, akiknek a birtokában lévő útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejárt, de Magyarországon érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkeznek, kérjük, hogy gondoskodjanak az érvényes okmány kiküldéséről.

Letölthető formanyomtatvány: útlevél 18 éves kor alatt

Kérelemnyomtatvány postázáshoz

 

 

További hasznos információkat tartalmazó linkek: