10 Dec

December 7-én Kocsis András nagykövet keynote speakerként részt vett a Maastricht Europe Days „Challenges to the EU: East-West divide” című rendezvényen.

A nagykövet bevezető előadásában üdvözölte, hogy december 9-én ünnepeljük a holland-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját, valamint megemlékezett a Maastrichti Szerződés aláírásának évfordulójáról is. Ismertette az Unió jelenlegi állapotával, politikáival, jövőbeli irányaival és prioritásaival kapcsolatos magyar álláspontot, illetve röviden szólt a Magyarország által elért gazdasági eredményekről, a Hungary Helps programról, a családpolitikai intézkedésekről, valamint a V4 szerepéről is.

Bernard Bot volt külügyminiszter felszólalásában az „egység a sokféleségben” mottó alapul vételével az egység megteremtésének és fenntartásának fontossága mellett érvelt, amellett, hogy a történelmi és kulturális meghatározottság megértésének és figyelembe vételének fontosságát is kiemelte. Véleménye szerint az Uniónak két kulcsszava kell, hogy legyen: kohézió és párbeszéd. Azon meggyőződésének adott hangot, hogy azokban a kérdésekben is a dialógusra kell törekednünk, amelyekben nézetkülönbség áll fenn közöttünk.

A panelbeszélgetést követően élénk párbeszéd bontakozott ki a Q&A során a jelenlévő száz résztvevővel.

 

Fotók: Photostique