9 Apr

Az Elsevier Weekblad holland hetilap 2020. április 9-i számában interjút közölt Kocsis András nagykövettel. Az interjú magyar fordítását az alábbiakban közöljük:

"Miért szüntette meg a magyar kormány a parlament működését?

Magyarország ellen egy nemzetközi hazugságkampány folyik.  A magyar parlament jelenleg is a szokásos rendben ülésezik. A koronavírus elleni küzdelemről szóló, március 30-án elfogadott törvény célja mindössze annyi, hogy a járvány leküzdése, az emberek egészségének védelme és Magyarország stabilitása érdekében a szükséges intézkedéseket a kormány a lehető leggyorsabban meghozhassa.

A jogállamiságot természetesen semmi nem veszélyezteti. Ezért is csatlakoztunk a 13 EU-tagállam által kiadott nyilatkozathoz, amely leszögezi: aggodalomra ad okot, ha egyes rendkívüli intézkedések elfogadása a jogállamiság és a demokrácia alapelveit veszélyezteti. A magyar Alaptörvény világosan kimondja: az Alaptörvény alkalmazása különleges jogrendben sem függeszthető fel. Továbbra is működik például az Alkotmánybíróság, egy, a holland jogrendben egyébként ismeretlen intézmény. 

A magyar kormánynak már így is nagy többsége van a parlamentben. 

A szokásos kettős mérce itt is feltűnő: a magyarországi veszélyhelyzeti törvény nagymértkében hasonlít más országok intézkedéseire. 

És miért határozatlan időre szól a sürgősségi törvény?

Határozatlan időről szó sincs. Az Országgyűlés a törvénnyel felhatalmazást kapott arra, hogy bármikor visszavonhassa vagy módosíthassa a kormánynak adott mandátumot. A törvény tehát nemhogy korlátozást nem tartalmaz az Országgyűlés tevékenységére vonatkozóan, éppen ellenkezőleg: az Országgyűlés megőrzi minden felügyeleti és ellenőrzési feladatát. Az új törvény azt is előírja, hogy a kormány folyamatosan tájékoztassa a parlamentet a koronavírus elleni küzdelem érdekében meghozott intézkedésekről; az mind a magyar Alaptörvénnyel, mind az uniós szerződésekkel összhangban van, tiszteletben tartja az EU értékeit, a jogállamiságot és a sajtószabadságot. 

Igaz, hogy a kritikus újságírók megbüntethetők?

Ez ismét egy súlyos félremagyarázása a törvénynek. A törvény mindössze új szankciókat helyez kilátásba azokkal szemben, akik aláássák a vírus terjedésének megfékezését célzó erőfeszítéseket, ugyanis – az Európai Bizottság dezinformációs definíciójával összhangban – bűncselekménynek nyilvánítja, ha valaki a lakosság nagy csoportjainak megzavarására vagy társadalmi nyugtalanság keltésére alkalmas álhíreket terjeszt. A magáncélú közlések tehát nem büntetendők, és a kormánnyal szembeni vélemény, legyen az bármennyire is kritikus, sem tartozik a törvény hatálya alá."